خدمات

با ظهور شبکه های ابری، هیچ چیزی در مورد زیرساخت های فناوری اطلاعات شما وجود ندارد که سایر افراد یا شرکت ها نتوانند برای شما انجام دهند. بیشتر شرکت ها برای بدست آوردن منابع محاسباتی و ذخیره سازی مورد نیاز خود برای اجرای وب سایت ها و برنامه های خود، به خدمات مانند ابری تکیه می کنند. از طرفی با گسترده تر شدن شبکه ها، میزان قرارگیری در معرض حملات سایبری نیز افزایش یافته است و از طرفی شاید سازمان ها نتوانند به منظور ایجاد امنیت در همه جوانب سازمان، اقدام به جذب نیرو و همچنین فرایندها کنند. از این رو بسیاری از شرکت به منظور پیاده سازی روند امنیت در سازمان خود از خدمات امنیتی که توسط شرکت های بیرون از سازمان ارائه می شود، استفاده می کنند.
خدمات امنیتی به عنوان یک سرویس (SECaaS) بصورت برون سپاری است که در آن یک شرکت خارج از سازمان شما، امنیت شما را کنترل و مدیریت می کند. در ابتدایی ترین حالت آن، ساده ترین نمونه امنیت به عنوان سرویس استفاده از نرم افزار آنتی ویروس است که شرکت امنیتی مشاوره ای در مورد نحوه انتخاب و خرید به شما می دهد.
سازمان ها با برون سپاری موارد امنیتی به شرکت های فعال در این حوزه، درحقیقت با تجربه و دانش افزوده این شرکت ها، در مقابل سیل عظیم تهدیدات فضای اینترنت مصون می مانند. این خدمات شامل خدمات مشاوره امن سازی بستر شبکه های سازمانی، خدمات آزمون تست نفوذ بر روی بستر وب، شبکه و نرم افزارهای سازمانی، خدمات مشاوره و پیاده سازی مرکز NOC، خدمات مشاوره و پیاده سازی مرکز SOC، خدمات مشاوره و پیاده سازی استاندارد ISMS (ISO 27001) و خدمات جرم شناسی (فارنزیک) می شود.
گروه امنیتی لیان با تکیه بر دانش ارزشمند متخصصان خود و همچنین تجربیات گران بها دریافت شده از همکاری با سازمان ها بزرگ، می تواند شما را در بهبود روند برقراری امنیت یاری نماید.