بنر
بنر2

برنامه باگ بانتی لیان

ما در گروه لیان قدردان پژوهشگران امنیت و هکرهای کلاه‌سفیدی هستیم که با شناسایی و گزارش آسیب‌پذیری، در بالا بردن سطح امنیت ما و کاربرانمان مشارکت می‌کنند. اگر آسیب‌پذیری یا نقص امنیتی در گروه لیان مشاهده کرده‌اید، به ما گزارش دهید تا به پاس این همکاری پاداش نقدی و یا غیرنقدی دریافت کنید.

باگ بانتی، پاداشی نقدی یا غیر نقدی است که در ازای گزارش آسیب‌پذیری به هکرهای کلاه سفید اعطا می‌شود.

مبلغ باگ بانتی به قلمرو، شدت و درجه اهمیت آسیب‌پذیری بستگی دارد. این پاداش می‌تواند غیرنقدی نیز باشد؛ مثلاً استفاده از خدمات و سرویس‌های شرکت یا دعوت به رویدادهای خصوصی. در هر دو حالت نام هکر کلاه سفید با کسب اجازه در سایت شرکت درج می‌شود.
 

دعوت به همکاری

با کشف و گزارش آسیب‌پذیری از گروه لیان پاداش دریافت کنید.

content-photos/358/3247/G6oo1Rj82mBd9NRp_2357448.png

اعطای پاداش

با شناسایی و گزارش آسیب‌پذیری، پاداش نقدی و غیرنقدی به شما تعلق می‌گیرد.

content-photos/358/3247/WQHKRkT81P51Kus9_590056.png

دعوت به برنامه‌ها

با ادامه همکاری و گزارش آسیب‌پذیری‌های بیشتر، به رویدادهای خصوصی گروه لیان دعوت می‌شوید. 

مراحل برنامه باگ‌بانتی لیان

content-photos/358/3245/W5kvOgcYiihS1JwJ_4730425.png

شناسایی آسیب‌پذیری

آسیب‌پذیری از طرف هکر کلاه‌سفید شناسایی و گزارش می‌شود.

content-photos/358/3245/sKXMVhULlAmOzWnX_694642.png

داوری

پس از ثبت گزارش، تیم داوری در بررسی آسیب‌پذیری در کنار شماست. 

content-photos/358/3245/6vT1EiWVD72PtPP3_1320521.png

رفع آسیب‌پذیری

با تأیید آسیب‌پذیری و رفع آن، هکر کلاه‌سفید تأیید و تقدیر می‌شود.

content-photos/358/3245/j4R9o3Bgx1zl0lyB_590058.png

دریافت پاداش 

پاداش نقدی و غیرنقدی به شما اعطا می‌گردد.

سوالات خود را از طریق شماره 02191004151 با کارشناسان ما در میان بگذارید.