راه حل های بکاپ گیری

راه حل های بکاپ گیری

تا حالا فکر کرده اید چه اتفاقی می افتد اگر سازمان شما اطلاعات و داده های خود را در زمان اتفاق و یا رویداد امنیتی یا غیرعمدی از دست بدهد؟ آیا از با از دست دادن اطلاعات حیاتی، سازمان تان می تواند به روال قبلی خود ادامه دهد؟
از آنجا که داده ها و اطلاعات مهمترین دارایی سازمانی شماست، از دست دادن داده ها می تواند عواقب مالی قابل توجهی داشته باشد؛ اطلاعاتی که جمع آوری آنها ممکن است سال ها زمان و هزینه اضافی بر سازمان شما وارد کند. از طرفی با از دست دادن این اطلاعات ممکن است سازمان دچار وقفه ای طولانی در روند کسب و کار خود شود که همین موضوع نیز موجب ایجاد هزینه برای سازمان خواهد شد.
از طرفی اگر سازمان شما مطابق با مقررات مربوط به انطباق پذیری باشد (مانند ISO 27001)، سازمان در وضعیت بدی قرار می گیرد و ممکن است طبق قانون شامل جریمه هایی شود و یا اعتبار برند سازمان از دست برود. با حجم انفجاری گسترش داده ها و چشم انداز فناوری اطلاعات در حال توسعه به محیط ابر ترکیبی، می دانید محافظت از همه داده های شما (در هر مکانی) استمرار تجارت را تضمین می کند.
راه حل های پشتیبان گیری (بکاپ) محافظت از داده ها را بصورت کامل و ایمن، برای کل محیط سازمان شما ارائه می دهد؛ راهکارهایی مانند یکپارچه سازی پشتیبانی از سیستم های پیش فرض و بارکاری ابری شما برای محافظت از اطلاعات و داده های سازمانی که تضمین کننده استمرار کسب و کار شما هستند. پشتیبان گیری به کپی کردن فایل های فیزیکی یا مجازی یا پایگاه داده به مکان ثانویه برای حفظ در صورت خرابی تجهیزات یا اتفاق های امنیتی (مانند حملات باج افزارها)، اشاره دارد. فرآیند تهیه نسخه پشتیبان از اطلاعات؛ به منظور اجرای موفقیت آمیز برنامه های بازیابی از حادثه (DRP) می باشد. همانطور که می دانید مهمترین اصل در هر تجارتی اصل استمرار فرایند کسب و کار است، از این رو بکاپ گیری به کسب و کارها کمک می کند تا در صورت وقوع حوادث امنیتی بتوانند در اسرع اطلاعات را بازیابی کرده و به روند عادی کسب و کار خود ادامه دهند.
تست تهیه نسخه پشتیبان و بازیابی ، شیوه ها و فن آوری های سازمان را برای امنیت داده ها و تکثیر داده ها بررسی می کند. با استفاده از راه حل های بکاپ گیری می توانید اطلاعات سازمانی را بر روی فضای ذخیره سازی داخل سازمانی و یا ابری، ذخیره کنید. این راه حل ها بنا به شرایط می توانند راه حل های کم هزینه تر، سریع تر و آسان تری برای استفاده سازمانی شما باشند.

راهکارهای برتر بکاپ‌گیری