گواهینامه Certum Code Sign

content-photos/192/1345/content_photo_SRtlhy2aGDUKDdtx.jpg

گواهینامه Certum Code Sign

Code Signing فرایند امضای دیجیتالی اجرایی و اسکریپت تاییدکننده هویت نویسنده نرم افزار است و تضمین می‌کند که کد آن از زمان امضای آن، تغییر یا خراب نشده است. این فرآیند با استفاده از هش رمزنگاری برای تأیید صحت عملکرد نرم افزار انجام می‌شود.
کد ساینینگ می‌تواند چندین ویژگی ارزشمند ارائه دهد. رایج ترین استفاده از آن ارائه امنیت هنگام استقرار در برخی از زبان‌های برنامه نویسی است و همچنین می‌تواند برای جلوگیری از تداخل نام‌ها استفاده شود. تقریباً هر پیاده سازی، نوعی مکانیسم امضای دیجیتال را برای تأیید هویت نویسنده، فراهم می‌کند. همچنین می‌تواند برای ارائه اطلاعات نسخه بندی در مورد یک شئ یا ذخیره سایر متا داده‌ها در مورد یک شئ مورد استفاده قرار گیرد

content-photos/192/1344/content_photo_NeqS7C44mGMhu589.jpg

گواهینامه Certum Code Sign

Code Signing فرایند امضای دیجیتالی اجرایی و اسکریپت تاییدکننده هویت نویسنده نرم افزار است و تضمین می‌کند که کد آن از زمان امضای آن، تغییر یا خراب نشده است. این فرآیند با استفاده از هش رمزنگاری برای تأیید صحت عملکرد نرم افزار انجام می‌شود.
کد ساینینگ می‌تواند چندین ویژگی ارزشمند ارائه دهد. رایج ترین استفاده از آن ارائه امنیت هنگام استقرار در برخی از زبان‌های برنامه نویسی است و همچنین می‌تواند برای جلوگیری از تداخل نام‌ها استفاده شود. تقریباً هر پیاده سازی، نوعی مکانیسم امضای دیجیتال را برای تأیید هویت نویسنده، فراهم می‌کند. همچنین می‌تواند برای ارائه اطلاعات نسخه بندی در مورد یک شئ یا ذخیره سایر متا داده‌ها در مورد یک شئ مورد استفاده قرار گیرد

content-photos/192/1344/content_photo_NeqS7C44mGMhu589.jpg

Code Signing برای نویسندگان و توسعه دهندگان نرم افزار طراحی شده است. نویسندگان برنامه‌ها را قادر می‌سازد تا کدهای اصلی را به صورت دیجیتالی امضا کنند و گیرندگان، آن را تأیید کنند. با وجود این موضوع، کاربر احساس اعتماد به نفس می‌کند که برنامه، اصلی و یکپارچه است و می‌داند که کد نرم افزار 100٪ امن است.

مزایای Certum Code Sign

content-photos/192/1340/content_photo_C5jB9F6Z0uZI5gbo.jpg

انواع گواهینامه‌های Code Signing

content-photos/192/1338/content_photo_a3BnEHQIeDDYqoGs.jpg

Open Source Code Signing

content-photos/192/1338/content_photo_Ofv6pEiuc8f6PlKX.jpg

EV Code Signing 

content-photos/192/1338/content_photo_XgJgsjUICv0cRWrc.jpg

Standard Code Signing

شایان ذکر است جهت Code Signing برنامه‌های شما نیاز به ارائه هیچ گونه سورس کد به مرکز صدور گواهینامه‌ها وجود نخواهد داشت و کافی‌ست برنامه اجرایی را برای ما ارسال نمایید.

بطور کلی جهت امضاء دیجیتالی برنامه‌ها ارسال مدارک زیر الزامی می‌باشد :

  • نامه رسمی درخواست (به فارسی) همراه با مهر و سربرگ شرکت و یا سازمان و امضاء صاحبان امضاء طبق اساسنامه
  • کپی آگهی تاسیس شرکت یا سازمان
  • کپی آخرین تغییرات شرکت سازمان