عید تا عید 2
عید تا عدی 5

GFI Archiver Features

content-photos/298/2724/content_photo_Y7oCIWMLqkKp009V.jpg

نگاهی به امکانات موجود در GFI Archiver
 

ایمیل... و موارد بسیار بیشتر
تاریخچه‌‎ی ارتباطات الکترونیک شرکت خود را به صورت کامل مدیریت کنید. این قابلیت شامل ایمیل‌ها، ضمیمه‌ها، فایل‌ها، ورودی‌های تقویم، فکس‌ها، متن پیامک‌ها و پیام‌های صوتی ارسال‌شده توسط ایمیل می‌شود.

content-photos/298/2722/content_photo_Euuka8KZzTkAk9YH.png

ایمیل... و موارد بسیار بیشتر
تاریخچه‌‎ی ارتباطات الکترونیک شرکت خود را به صورت کامل مدیریت کنید. این قابلیت شامل ایمیل‌ها، ضمیمه‌ها، فایل‌ها، ورودی‌های تقویم، فکس‌ها، متن پیامک‌ها و پیام‌های صوتی ارسال‌شده توسط ایمیل می‌شود.

content-photos/298/2722/content_photo_Euuka8KZzTkAk9YH.png

صرفه‌جویی در فضای ذخیره‌سازی
به صورت خودکار ایمیل‌ها را در یک محل ذخیره‌سازی مرکزی آرشیو کنید تا بهره‌وری را افزایش دهید، عملکرد سرور را ارتقا دهید و وابستگی خود را به فایل‌های غیر قابل اطمینان PST کاهش دهید.

content-photos/298/2721/content_photo_3wjuLLVX8S1qGzW2.png

صرفه‌جویی در فضای ذخیره‌سازی
به صورت خودکار ایمیل‌ها را در یک محل ذخیره‌سازی مرکزی آرشیو کنید تا بهره‌وری را افزایش دهید، عملکرد سرور را ارتقا دهید و وابستگی خود را به فایل‌های غیر قابل اطمینان PST کاهش دهید.

content-photos/298/2721/content_photo_3wjuLLVX8S1qGzW2.png

ایجاد امکان کار مشترک بر روی فایل‌ها
قابلیت File Archiving Assistant کارکنان و تیم‌های بین‌المللی را قادر می‌سازد بدون وابستگی به سرویس‌های ذخیره‌سازی ثالث اینترنتی، اسناد و فایل‌ها را به اشتراک گذاشته و با همکاری یکدیگر و به صورت مشترک روی آن‌ها کار کنند.

content-photos/298/2720/content_photo_URWQDqywdpfzKqbK.png

ایجاد امکان کار مشترک بر روی فایل‌ها
قابلیت File Archiving Assistant کارکنان و تیم‌های بین‌المللی را قادر می‌سازد بدون وابستگی به سرویس‌های ذخیره‌سازی ثالث اینترنتی، اسناد و فایل‌ها را به اشتراک گذاشته و با همکاری یکدیگر و به صورت مشترک روی آن‌ها کار کنند.

content-photos/298/2720/content_photo_URWQDqywdpfzKqbK.png

تطبیق‌پذیری و e-discovery
با آرشیوکردن تمام ارتباطات شرکت در یک محل ذخیره‌سازی ایمن وغیر قابل دستکاری، توانایی خود در تطبیق‌پذیری با استانداردها را بهبود داده و همواره برای درخواست‌های e-discovery (یافتن منابع الکترونیک) آماده باشید.

content-photos/298/2718/content_photo_QdGB1cWSfrrsoKgE.png

تطبیق‌پذیری و e-discovery
با آرشیوکردن تمام ارتباطات شرکت در یک محل ذخیره‌سازی ایمن وغیر قابل دستکاری، توانایی خود در تطبیق‌پذیری با استانداردها را بهبود داده و همواره برای درخواست‌های e-discovery (یافتن منابع الکترونیک) آماده باشید.

content-photos/298/2718/content_photo_QdGB1cWSfrrsoKgE.png

همه‌جا و همیشه به آرشیو خود دسترسی داشته باشید
خیال مدیران و کارکنان خود را با GFI Archiver راحت کنید: کارکنان و مدیران شما می‌توانند همیشه و از همه‌جا به تاریخچه‌ی ایمیل‌ها و اسناد حیاتی برای کسب‌وکار دسترسی داشته باشند. کاربران می‌توانند ایمیل‌های داخل آرشیو را به راحتی از طریق Outlook، یا هر دستگاهی که دارای قابلیت IMAP باشد، مانند دستگاه‌های اندروید و iOS مشاهده کنند.

content-photos/298/2715/content_photo_m8sNa4HLLLBMm1hm.png

همه‌جا و همیشه به آرشیو خود دسترسی داشته باشید
خیال مدیران و کارکنان خود را با GFI Archiver راحت کنید: کارکنان و مدیران شما می‌توانند همیشه و از همه‌جا به تاریخچه‌ی ایمیل‌ها و اسناد حیاتی برای کسب‌وکار دسترسی داشته باشند. کاربران می‌توانند ایمیل‌های داخل آرشیو را به راحتی از طریق Outlook، یا هر دستگاهی که دارای قابلیت IMAP باشد، مانند دستگاه‌های اندروید و iOS مشاهده کنند.

content-photos/298/2715/content_photo_m8sNa4HLLLBMm1hm.png

قابلیت‌های پیشرفته‌ی جستجو
ایمیل‌ها، ضمیمه‌ها و فایل‌های قدیمی را به‌سرعت و به‌راحتی با استفاده از امکانات جستجو و بازیابی بیابید و استخراج کنید.

content-photos/298/2713/content_photo_LkyfbzQfPwKVdCjD.png

قابلیت‌های پیشرفته‌ی جستجو
ایمیل‌ها، ضمیمه‌ها و فایل‌های قدیمی را به‌سرعت و به‌راحتی با استفاده از امکانات جستجو و بازیابی بیابید و استخراج کنید.

content-photos/298/2713/content_photo_LkyfbzQfPwKVdCjD.png

تهیه‌ی گزارش از اطلاعات مربوط به کسب‌وکار
با گزارش‌گیری از داده‌های ارزشمند کسب‌وکار که در آرشیو شما یافت می‌شوند، مشکلات کسب‌وکار را شناسایی کنید، خطرات حقوقی را به حداقل برسانید و بهره‌وری را مدیریت کنید.

content-photos/298/2712/content_photo_9Vu0Tji4KRnFKK1B.png

تهیه‌ی گزارش از اطلاعات مربوط به کسب‌وکار
با گزارش‌گیری از داده‌های ارزشمند کسب‌وکار که در آرشیو شما یافت می‌شوند، مشکلات کسب‌وکار را شناسایی کنید، خطرات حقوقی را به حداقل برسانید و بهره‌وری را مدیریت کنید.

content-photos/298/2712/content_photo_9Vu0Tji4KRnFKK1B.png

گزینه‌های متنوع برای آرشیوسازی
گزینه‌های منعطف آرشیوسازی برای برآورده‌کردن نیازهای سازمانی شما؛ به انتخاب خود از همه‌چیز آرشیو بگیرید یا از طریق تعریف قوانین یا بر اساس ایمیل‌ها یا پوشه‌های خاص، فقط آیتم‌های مورد نیازتان را آرشیو کنید.

content-photos/298/2711/content_photo_3Srm91cyGAPkc7GK.png

گزینه‌های متنوع برای آرشیوسازی
گزینه‌های منعطف آرشیوسازی برای برآورده‌کردن نیازهای سازمانی شما؛ به انتخاب خود از همه‌چیز آرشیو بگیرید یا از طریق تعریف قوانین یا بر اساس ایمیل‌ها یا پوشه‌های خاص، فقط آیتم‌های مورد نیازتان را آرشیو کنید.

content-photos/298/2711/content_photo_3Srm91cyGAPkc7GK.png

Office 365، برنامه‌های گوگل، Exchange و بسیاری از سرویس‌های دیگر
GFI Archiver با سرورهای ایمیلی که از «journaling» پشتیبانی می‌کنند سازگار است. قابلیت File Archiving Assistant نیز مستقیما روی Outlook کار می‌کند.

content-photos/298/2710/content_photo_vsZ6H8ISiFD0u2YK.png

Office 365، برنامه‌های گوگل، Exchange و بسیاری از سرویس‌های دیگر
GFI Archiver با سرورهای ایمیلی که از «journaling» پشتیبانی می‌کنند سازگار است. قابلیت File Archiving Assistant نیز مستقیما روی Outlook کار می‌کند.

content-photos/298/2710/content_photo_vsZ6H8ISiFD0u2YK.png

آرشیوسازی از تقویم
اطلاعات مهم مربوط به جلسات و ورودی‌های تقویم را ذخیره و حفظ کنید.

content-photos/298/2708/content_photo_J8Nz97851RH0CwlA.png

آرشیوسازی از تقویم
اطلاعات مهم مربوط به جلسات و ورودی‌های تقویم را ذخیره و حفظ کنید.

content-photos/298/2708/content_photo_J8Nz97851RH0CwlA.png

یکپارچه‌سازی با GFI FaxMaker
به راحتی فکس‌هایی را که از طریق GFI FaxMaker ارسال شده‌اند روی آرشیو شناسایی، جستجو و بازیابی کنید.

content-photos/298/2707/content_photo_fIu2u0ImeRHPoe8L.png

یکپارچه‌سازی با GFI FaxMaker
به راحتی فکس‌هایی را که از طریق GFI FaxMaker ارسال شده‌اند روی آرشیو شناسایی، جستجو و بازیابی کنید.

content-photos/298/2707/content_photo_fIu2u0ImeRHPoe8L.png

ابزارهای Adminstrative
ابزارهایی که کار ادمین‌های IT را بسیار راحت می‌کنند. فرایند نصب سرراست، نرم‌افزار wizard برای انجام تنظیمات پس از نصب و داشبورد مدیریت آرشیو از قابلیت‌هایی هستند که کار با GFI Archiver را برای ادمین‌ها بسیار آسان می‌کنند.

content-photos/298/2704/content_photo_WDdzxv0B3bFJyNlb.png

ابزارهای Adminstrative
ابزارهایی که کار ادمین‌های IT را بسیار راحت می‌کنند. فرایند نصب سرراست، نرم‌افزار wizard برای انجام تنظیمات پس از نصب و داشبورد مدیریت آرشیو از قابلیت‌هایی هستند که کار با GFI Archiver را برای ادمین‌ها بسیار آسان می‌کنند.

content-photos/298/2704/content_photo_WDdzxv0B3bFJyNlb.png