بنر
بنر2

امکانات و قابلیت‌های GFI Endpoint Security

content-photos/314/2909/content_photo_0wKnoBpYbLgFsv9G.jpg

امکانات و قابلیت‌های GFI Endpoint Security

رمزگذاری برای دستگاه‌های قابل حمل
داده‌های روی دستگاه‌های ذخیره‌سازی USB را رمزگذاری کنید. با این کار می‌توانید اطمینان حاصل کنید که داده – حتی زمانی که به بیرون از سازمان برده شود- از سازمان شما به سرقت نمی‌رود.

content-photos/314/2907/content_photo_dnIJQxaU4us1NFop.jpg

رمزگذاری برای دستگاه‌های قابل حمل
داده‌های روی دستگاه‌های ذخیره‌سازی USB را رمزگذاری کنید. با این کار می‌توانید اطمینان حاصل کنید که داده – حتی زمانی که به بیرون از سازمان برده شود- از سازمان شما به سرقت نمی‌رود.

content-photos/314/2907/content_photo_dnIJQxaU4us1NFop.jpg

یافتن خودکار کامپیوترها
همواره نسبت به کامپیوترهایی که به شبکه متصل می‌شوند اطلاع داشته و حفاظت خودکار را برای آن‌ها اعمال کنید.

content-photos/314/2906/content_photo_mK8nbiqK0eJlGBH3.jpg

یافتن خودکار کامپیوترها
همواره نسبت به کامپیوترهایی که به شبکه متصل می‌شوند اطلاع داشته و حفاظت خودکار را برای آن‌ها اعمال کنید.

content-photos/314/2906/content_photo_mK8nbiqK0eJlGBH3.jpg

گزارش استفاده از دستگاه‌های قابل حمل
با کمک افزونه‌ی GFI ReportPack گزارشاتی مبسوط و دقیق از دستگاه‌های استفاده‌شده – شامل نام فایل‌هایی که از شبکه به دستگاه‌ها یا از دستگاه‌ها به شبکه منتقل شده‌اند- تولید کنید.

content-photos/314/2905/content_photo_LifjyM980VFIZ3yj.jpg

گزارش استفاده از دستگاه‌های قابل حمل
با کمک افزونه‌ی GFI ReportPack گزارشاتی مبسوط و دقیق از دستگاه‌های استفاده‌شده – شامل نام فایل‌هایی که از شبکه به دستگاه‌ها یا از دستگاه‌ها به شبکه منتقل شده‌اند- تولید کنید.

content-photos/314/2905/content_photo_LifjyM980VFIZ3yj.jpg

امکان پیکربندی برای حفاظت گروهی
به آسانی از طریق active directory کاربران را به صورت گروهی حفاظت و کنترل کنید.

content-photos/314/2904/content_photo_kDMgGg7rTRrpDkrT.jpg

امکان پیکربندی برای حفاظت گروهی
به آسانی از طریق active directory کاربران را به صورت گروهی حفاظت و کنترل کنید.

content-photos/314/2904/content_photo_kDMgGg7rTRrpDkrT.jpg

مانیتورینگ وضعیت و ایجاد هشدار
از طریق رابط کاربری GFI EndPointSecurity مانیتورینگ وضعیت و هشدارها را به صورت بلادرنگ دریافت کنید.

content-photos/314/2903/content_photo_c91EidBFfqsiSYBB.jpg

مانیتورینگ وضعیت و ایجاد هشدار
از طریق رابط کاربری GFI EndPointSecurity مانیتورینگ وضعیت و هشدارها را به صورت بلادرنگ دریافت کنید.

content-photos/314/2903/content_photo_c91EidBFfqsiSYBB.jpg

لاگ‌های فعالیت
از فعالیت‌های مربوط به دسترسی دستگاه‌های قابل حمل به شبکه‌ی خود لاگ بگیرید.

content-photos/314/2900/content_photo_FABdEzXveyX1vreB.jpg

لاگ‌های فعالیت
از فعالیت‌های مربوط به دسترسی دستگاه‌های قابل حمل به شبکه‌ی خود لاگ بگیرید.

content-photos/314/2900/content_photo_FABdEzXveyX1vreB.jpg

استقرار Agent
استقرار agent را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنید که پس از هر بار تغییر در سیاست‌ها یا پیکربندی به صورت خودکار انجام شود.

content-photos/314/2898/content_photo_tHCWVjvlq2xAZqjp.jpg

استقرار Agent
استقرار agent را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنید که پس از هر بار تغییر در سیاست‌ها یا پیکربندی به صورت خودکار انجام شود.

content-photos/314/2898/content_photo_tHCWVjvlq2xAZqjp.jpg

ایجاد لیست سفید و لیست سیاه
با ایجاد لیست‌های سفید و لیست‌های سیاه دسترسی را به صورت پیشرفته و کاملا جزء‌به‌جزء کنترل کنید.

content-photos/314/2897/content_photo_WRS2n2cDDmw8ioo2.jpg

ایجاد لیست سفید و لیست سیاه
با ایجاد لیست‌های سفید و لیست‌های سیاه دسترسی را به صورت پیشرفته و کاملا جزء‌به‌جزء کنترل کنید.

content-photos/314/2897/content_photo_WRS2n2cDDmw8ioo2.jpg