ویژگی ها و امکانات GFI Events Manager

content-photos/318/2961/content_photo_z3xElIYRa3ZxNhdF.jpg

امکانات و قابلیت‌های GFI EventsManager

پشتیبانی گسترده از منابع ثبت لاگ
تحلیل داده‌های انواع لاگ‌ها، شامل تله‌های SNMP، لاگ‌های رویداد ویندوز، لاگ‌های W3C، لاگ‌های متنی، Syslog، و لاگ‌های ممیزی SQL Server و Oracle.

content-photos/318/2958/content_photo_SS5zvCnbiJ3DEr4j.jpg

پشتیبانی گسترده از منابع ثبت لاگ
تحلیل داده‌های انواع لاگ‌ها، شامل تله‌های SNMP، لاگ‌های رویداد ویندوز، لاگ‌های W3C، لاگ‌های متنی، Syslog، و لاگ‌های ممیزی SQL Server و Oracle.

content-photos/318/2958/content_photo_SS5zvCnbiJ3DEr4j.jpg

تهیه‌ی گزارش از تطبیق‌پذیری
GFI EventsManager گزارش‌های خاصی را در اختیار شما قرار می‌دهد که برای نشان‌دادن و اثبات تطبیق‌پذیری با قوانین می‌توانید از آن‌ها استفاده کنید. علاوه بر این، گزارشات استاندارد دیگری نیز در اختیار خواهید داشت.

content-photos/318/2955/content_photo_7LvRVo2w92H3sBj4.jpg

تهیه‌ی گزارش از تطبیق‌پذیری
GFI EventsManager گزارش‌های خاصی را در اختیار شما قرار می‌دهد که برای نشان‌دادن و اثبات تطبیق‌پذیری با قوانین می‌توانید از آن‌ها استفاده کنید. علاوه بر این، گزارشات استاندارد دیگری نیز در اختیار خواهید داشت.

content-photos/318/2955/content_photo_7LvRVo2w92H3sBj4.jpg

رابط کاربری ساده
نمودارهای فیلتردار دسترسی سریع و آسان به داده‌های مهم مورد نیاز شما را فراهم می‌کنند.

content-photos/318/2953/content_photo_62HOXxieG6ZwqLUs.jpg

رابط کاربری ساده
نمودارهای فیلتردار دسترسی سریع و آسان به داده‌های مهم مورد نیاز شما را فراهم می‌کنند.

content-photos/318/2953/content_photo_62HOXxieG6ZwqLUs.jpg

کنترل جزء‌به‌جزء داده‌های لاگ
GFI EventsManager کنترل عمیق و جزءبه‌جزء داده‌های لاگ را امکان‌پذیر می‌کند تا بتوانید به راحتی اطلاعات سیستم‌های خود را دسته‌بندی کنید.

content-photos/318/2952/content_photo_OnBS7saeWSrUSIrB.jpg

کنترل جزء‌به‌جزء داده‌های لاگ
GFI EventsManager کنترل عمیق و جزءبه‌جزء داده‌های لاگ را امکان‌پذیر می‌کند تا بتوانید به راحتی اطلاعات سیستم‌های خود را دسته‌بندی کنید.

content-photos/318/2952/content_photo_OnBS7saeWSrUSIrB.jpg

ذخیره‌سازی ایمن داده‌های لاگ
GFI EventsManager ذخیره‌سازی ایمن داده‌های لاگ مطابق با استانداردهای صنعتی و روش‌های بهینه‌ی امنیتی امکان‌پذیر می‌کند.

content-photos/318/2951/content_photo_VG1sP8RxchUPd4jb.jpg

ذخیره‌سازی ایمن داده‌های لاگ
GFI EventsManager ذخیره‌سازی ایمن داده‌های لاگ مطابق با استانداردهای صنعتی و روش‌های بهینه‌ی امنیتی امکان‌پذیر می‌کند.

content-photos/318/2951/content_photo_VG1sP8RxchUPd4jb.jpg

امکانات کافی برای واکنش و بازیابی از حادثه
GFI EventsManager پروفایل‌های عملیاتی مختلفی را در اختیار شما قرار می‌دهد که با استفاده از آن‌ها می‌توانید به حوادث امنیتی یا مشکلات پیش‌آمده در زیرساخت IT واکنش نشان داده و آن‌ها را اصلاح کنید.

content-photos/318/2950/content_photo_9YOMzhgnVj12zVhE.jpg

امکانات کافی برای واکنش و بازیابی از حادثه
GFI EventsManager پروفایل‌های عملیاتی مختلفی را در اختیار شما قرار می‌دهد که با استفاده از آن‌ها می‌توانید به حوادث امنیتی یا مشکلات پیش‌آمده در زیرساخت IT واکنش نشان داده و آن‌ها را اصلاح کنید.

content-photos/318/2950/content_photo_9YOMzhgnVj12zVhE.jpg

قوانین پردازش لاگ و پروفایل‌های مختلف برای اسکن‌کردن
لاگ‌های ثبت‌شده در یک شرایط خاص را دسته‌بندی کنید. علاوه بر این می‌توانید برای مانیتورینگ لاگ‌های رویداد مربوط به یک کامپیوتر یا گروهی از کامپیوترها، قوانین مانیتورینگ ویژه‌ای تنظیم کنید.

content-photos/318/2948/content_photo_xUa9AI506ihRXb19.jpg

قوانین پردازش لاگ و پروفایل‌های مختلف برای اسکن‌کردن
لاگ‌های ثبت‌شده در یک شرایط خاص را دسته‌بندی کنید. علاوه بر این می‌توانید برای مانیتورینگ لاگ‌های رویداد مربوط به یک کامپیوتر یا گروهی از کامپیوترها، قوانین مانیتورینگ ویژه‌ای تنظیم کنید.

content-photos/318/2948/content_photo_xUa9AI506ihRXb19.jpg

قابلیت استفاده در محیط‌های کاملا توزیع‌شده
GFI EventsManager داده‌های لاگ‌های رویداد را از کلاینت‌های نصب‌شده در چندین شعبه در مکان‌های مختلف در شبکه‌ی شما جمع‌آوری و پردازش کرده و در یک دیتابیس واحد قرار می‌دهد.

content-photos/318/2940/content_photo_9fC8jh8q57H7DEEb.jpg

قابلیت استفاده در محیط‌های کاملا توزیع‌شده
GFI EventsManager داده‌های لاگ‌های رویداد را از کلاینت‌های نصب‌شده در چندین شعبه در مکان‌های مختلف در شبکه‌ی شما جمع‌آوری و پردازش کرده و در یک دیتابیس واحد قرار می‌دهد.

content-photos/318/2940/content_photo_9fC8jh8q57H7DEEb.jpg

ترکیبی بی‌نظیر از تست‌های فعال و مجموعه‌ای از لاگ‌های مخصوص عیب‌یابی
GFI EventsManager ترکیبی بی‌نظیر از تست‌های فعال و مجموعه‌ای از لاگ‌های مخصوص عیب‌یابی را در اختیار شما قرار می‌دهد، که مزایای فراوانی در مدیریت کلان زیرساخت‌های IT به همراه دارد.

content-photos/318/2939/content_photo_ajoNc5J33I3zu0Om.jpg

ترکیبی بی‌نظیر از تست‌های فعال و مجموعه‌ای از لاگ‌های مخصوص عیب‌یابی
GFI EventsManager ترکیبی بی‌نظیر از تست‌های فعال و مجموعه‌ای از لاگ‌های مخصوص عیب‌یابی را در اختیار شما قرار می‌دهد، که مزایای فراوانی در مدیریت کلان زیرساخت‌های IT به همراه دارد.

content-photos/318/2939/content_photo_ajoNc5J33I3zu0Om.jpg