مدیریت آسیب پذیری Qualys

content-photos/275/2249/content_photo_lIQ9TA3bez5x7x6b.jpg

مدیریت آسیب‌پذیری Qualys

سازمان‌ها باید به‌طور مداوم دربرابر حملات، در هر زمان و هر مکان، راه‌حل‌هایی برای شناسایی آسیب‌پذیری‌ها درنظر بگیرند.
Qualys Vulnerability Management پیشرفته‌ترین، مقیاس‌پذیرترین و گسترده‌ترین راه‌حل کسب‌وکارها برای مدیریت آسیب‌پذیری‌ها به شمار می‌رود.

ویژگی‌های Qualys

نظارت و هشدار مداوم

هنگامی که VM با مانیتورینگ مداوم (CM) زوج می‌شود، تیم‌های InfoSec یا همان امنیت اطلاعات به صورت جدی درمورد تهدیدات احتمالی هشدار داده می‌شوند، که به موجب آن می‌توان مشکلات موجود را قبل از اینکه منجر به نقض شوند، برطرف کرد. شما می‌توانید هشدارها را دست‌کاری کرده و درمورد تغییرات کلی یا موقعیت‌های خاص هشدار دریافت کنید. CM به شما دیدی همانند یک هکر می‌دهد تا پارامترهای موجود را بررسی کرده و همانند حسگر ابری عمل کنید.

content-photos/275/2246/content_photo_n9U7Nc1IgtkTq9aU.jpg

نظارت و هشدار مداوم

هنگامی که VM با مانیتورینگ مداوم (CM) زوج می‌شود، تیم‌های InfoSec یا همان امنیت اطلاعات به صورت جدی درمورد تهدیدات احتمالی هشدار داده می‌شوند، که به موجب آن می‌توان مشکلات موجود را قبل از اینکه منجر به نقض شوند، برطرف کرد. شما می‌توانید هشدارها را دست‌کاری کرده و درمورد تغییرات کلی یا موقعیت‌های خاص هشدار دریافت کنید. CM به شما دیدی همانند یک هکر می‌دهد تا پارامترهای موجود را بررسی کرده و همانند حسگر ابری عمل کنید.

content-photos/275/2246/content_photo_n9U7Nc1IgtkTq9aU.jpg
content-photos/275/2245/content_photo_ehIezmXb7RBaO3C2.jpg

تشخیص با استفاده از Agent

ماشین‌های مجازی qualys با استفاده از سرویس ابری پیشگام این محصول کار می‌کند و پوشش شبکه خود را به دارایی‌هایی که امکان اسکن ندارند، گسترش می‌دهد. عامل‌های lightweight، همه منظوره و خود به روز رسان (all-purpose & self-updating) بر دارایی‌هایی که مانیتور می‌شوند، مستقر خواهند شد. در این راستا به هیچ اسکن ویندوز، اعتبارنامه‌ها و یا تغییرات فایروال، احتیاجی نخواهد بود. با استفاده از کوالیز، آسیب‌پذیری‌ها سریع‌تر کشف خواهند شد و تاثیرات آن‌ها بر روی شبکه به حداقل خواهد رسید.

تشخیص با استفاده از Agent

ماشین‌های مجازی qualys با استفاده از سرویس ابری پیشگام این محصول کار می‌کند و پوشش شبکه خود را به دارایی‌هایی که امکان اسکن ندارند، گسترش می‌دهد. عامل‌های lightweight، همه منظوره و خود به روز رسان (all-purpose & self-updating) بر دارایی‌هایی که مانیتور می‌شوند، مستقر خواهند شد. در این راستا به هیچ اسکن ویندوز، اعتبارنامه‌ها و یا تغییرات فایروال، احتیاجی نخواهد بود. با استفاده از کوالیز، آسیب‌پذیری‌ها سریع‌تر کشف خواهند شد و تاثیرات آن‌ها بر روی شبکه به حداقل خواهد رسید.

content-photos/275/2245/content_photo_ehIezmXb7RBaO3C2.jpg

VM برای جهانی بی حد و مرز

وقتی سازمان‌ها محاسبات ابری، پویایی و دیگر تکنولوژی‌های موجود برای تحول دنیای دیجیتالی را به کار می‌گیرند، Qualys VM نسل بعدی نرم‌افزارهای مدیریت آسیب‌پذیری را برای این محیط‌های IT ترکیبی پیشنهاد می‌کند چرا که روش‌های موجود در محصولات قدیمی آن‌ها درحال محو شدن هستند. با استقرار سریع این نسل، TCO پایین، دقت بی‌نظیر، مقیاس‌پذیری قوی و توسعه‌پذیری، توسط هزاران سازمان در سراسر جهان، حتما اعتماد به این محصول بیشتر شده است.

content-photos/275/2244/content_photo_jGMeoZVFVbDW8pZK.jpg

VM برای جهانی بی حد و مرز

وقتی سازمان‌ها محاسبات ابری، پویایی و دیگر تکنولوژی‌های موجود برای تحول دنیای دیجیتالی را به کار می‌گیرند، Qualys VM نسل بعدی نرم‌افزارهای مدیریت آسیب‌پذیری را برای این محیط‌های IT ترکیبی پیشنهاد می‌کند چرا که روش‌های موجود در محصولات قدیمی آن‌ها درحال محو شدن هستند. با استقرار سریع این نسل، TCO پایین، دقت بی‌نظیر، مقیاس‌پذیری قوی و توسعه‌پذیری، توسط هزاران سازمان در سراسر جهان، حتما اعتماد به این محصول بیشتر شده است.

content-photos/275/2244/content_photo_jGMeoZVFVbDW8pZK.jpg
content-photos/275/2243/content_photo_zLlTUi51UvFGdFRI.jpg

پوشش و دید جامع

ماشین مجازی Qualys به طور مداوم با دقت six sigma (99.99966%) آسیب‌پذیری‌های مربوط به اندپوینت‌های ابری یا موبایلی را اسکن و شناسایی می‌کند، و همچنین از دارایی‌های IT درون سازمانی شما نیز محافظت می‌کند. داشبورد اجرایی آن، نمای کلی از وضعیت امنیتی شما و دسترسی به جزئیات اصلاحیه‌ها نشان می‌دهد. این ماشین مجازی گزارش‌های دلخواه و گزارش‌های مربوط به نقش هر فرد را برای بسیاری از سهامداران ارائه خواهد کرد (گزارش‌هایی نظیر مستندات امنیتی خودکار برای بررسی تطابق توسط حساب‌رسان).

پوشش و دید جامع

ماشین مجازی Qualys به طور مداوم با دقت six sigma (99.99966%) آسیب‌پذیری‌های مربوط به اندپوینت‌های ابری یا موبایلی را اسکن و شناسایی می‌کند، و همچنین از دارایی‌های IT درون سازمانی شما نیز محافظت می‌کند. داشبورد اجرایی آن، نمای کلی از وضعیت امنیتی شما و دسترسی به جزئیات اصلاحیه‌ها نشان می‌دهد. این ماشین مجازی گزارش‌های دلخواه و گزارش‌های مربوط به نقش هر فرد را برای بسیاری از سهامداران ارائه خواهد کرد (گزارش‌هایی نظیر مستندات امنیتی خودکار برای بررسی تطابق توسط حساب‌رسان).

content-photos/275/2243/content_photo_zLlTUi51UvFGdFRI.jpg

دستگاه‌های فراموش‌شده را کشف کنید و دارایی‌های میزبان خود را سازماندهی کنید

با استفاده از Qualys، می‌توانید به سرعت تعیین کنید که چه چیزی در بخش‌های مختلف شبکه شما اجرا می‌شود – از محیط و شبکه شرکت شما گرفته تا ماشین‌های مجازی و سرویس‌های ابری نظیر Amazon EC2. نقاط دسترسی غیرمنتظره، سرورهای وب و دیگر دستگاه‌هایی که می‌توانند شبکه شما را برای حملات باز نگه‌دارند، کشف خواهید کرد.

content-photos/275/2242/content_photo_0GFimy1d84Qwf6ve.jpg

دستگاه‌های فراموش‌شده را کشف کنید و دارایی‌های میزبان خود را سازماندهی کنید

با استفاده از Qualys، می‌توانید به سرعت تعیین کنید که چه چیزی در بخش‌های مختلف شبکه شما اجرا می‌شود – از محیط و شبکه شرکت شما گرفته تا ماشین‌های مجازی و سرویس‌های ابری نظیر Amazon EC2. نقاط دسترسی غیرمنتظره، سرورهای وب و دیگر دستگاه‌هایی که می‌توانند شبکه شما را برای حملات باز نگه‌دارند، کشف خواهید کرد.

content-photos/275/2242/content_photo_0GFimy1d84Qwf6ve.jpg
content-photos/275/2241/content_photo_LnPl1IiaTfQ4NMVd.jpg

نقاط آسیب‌پذیری در همه جا را به‌طور دقیق و کارآمد اسکن کنید

از یک کنسول واحد تمامی سیستم‌ها را از هرجایی که بخواهید، می‌توانید اسکن کنید: محیط کار، شبکه داخلی و محیط‌های ابری (نظیر Amazon EC2). از آنجا که Qualys اسکن‌کردن را از گزارش‌گیری جدا کرده است، شما می‌توانید اسکن‌های عمیقی انجام داده و سپس گزارش‌های دلخواهی ایجاد کنید که به هر مخاطب فقط سطح جزئیات موردنیاز برای دیدن آن شخص را نشان می‌دهد.

نقاط آسیب‌پذیری در همه جا را به‌طور دقیق و کارآمد اسکن کنید

از یک کنسول واحد تمامی سیستم‌ها را از هرجایی که بخواهید، می‌توانید اسکن کنید: محیط کار، شبکه داخلی و محیط‌های ابری (نظیر Amazon EC2). از آنجا که Qualys اسکن‌کردن را از گزارش‌گیری جدا کرده است، شما می‌توانید اسکن‌های عمیقی انجام داده و سپس گزارش‌های دلخواهی ایجاد کنید که به هر مخاطب فقط سطح جزئیات موردنیاز برای دیدن آن شخص را نشان می‌دهد.

content-photos/275/2241/content_photo_LnPl1IiaTfQ4NMVd.jpg

خطرات را شناسایی و اولویت‌بندی کنید

با استفاده از Qualys می‌توانید بالاترین خطرات کسب و کارتان را با به کارگیری تحلیل روندی، پیش‌بینی تاثیرات zero-day و patchها، شناسایی کنید.

content-photos/275/2240/content_photo_iX8m6eVcFCROfZlf.jpg

خطرات را شناسایی و اولویت‌بندی کنید

با استفاده از Qualys می‌توانید بالاترین خطرات کسب و کارتان را با به کارگیری تحلیل روندی، پیش‌بینی تاثیرات zero-day و patchها، شناسایی کنید.

content-photos/275/2240/content_photo_iX8m6eVcFCROfZlf.jpg
content-photos/275/2239/content_photo_ByMW5bi18m7EKLqV.jpg

آسیب‌پذیری‌ها را برطرف کنید

کوالیز هرکدام از آسیب‌پذیری‌ها را براساس هر میزبان در مدت زمان معلوم، دنبال می‌کند. این کار به شما کمک می‌کند تا اقدامات مربوط به پاسخ‌دهی به هرکدام از آسیب‌پذیری‌ها را مستند سازید و بر اثربخشی اقدامات اصلاحی خود نظارت کنید.

آسیب‌پذیری‌ها را برطرف کنید

کوالیز هرکدام از آسیب‌پذیری‌ها را براساس هر میزبان در مدت زمان معلوم، دنبال می‌کند. این کار به شما کمک می‌کند تا اقدامات مربوط به پاسخ‌دهی به هرکدام از آسیب‌پذیری‌ها را مستند سازید و بر اثربخشی اقدامات اصلاحی خود نظارت کنید.

content-photos/275/2239/content_photo_ByMW5bi18m7EKLqV.jpg

گزارش‌های دلخواه را در هر زمان و مکانی، بدون هیچگونه اسکن، دریافت کنید

توانایی Qualys برای ردیابی آسیب‌پذیری داده‌ها در میزبان‌ها به شما امکان می‌دهد تا برای درک بهتر امنیت شبکه خودتان، از گزارش‌های موجود استفاده کنید. از یک کتابخانه (library) که ساخته‌شده از گزارشات می‌باشد استفاده کنید تا چیزهایی که نشان داده شده است را تغییر دهید و یا مجموعه‌ی مختلفی از دارایی‌ها را انتخاب کنید – همه‌ی این کارها بدون نیاز به اسکن مجدد خواهند بود. گزارش‌ها می‌توانند بنا به درخواست شما و یا به صورت خودکار و برنامه‌ریزی‌شده تهیه شوند. و سپس این گزارش‌ها می‌توانند با گیرنده‌های آنلاین مناسب، در قالب PDF یا CSV، به اشتراک گذاشته شوند.

content-photos/275/2238/content_photo_kqrl4M67HmTba47L.jpg

گزارش‌های دلخواه را در هر زمان و مکانی، بدون هیچگونه اسکن، دریافت کنید

توانایی Qualys برای ردیابی آسیب‌پذیری داده‌ها در میزبان‌ها به شما امکان می‌دهد تا برای درک بهتر امنیت شبکه خودتان، از گزارش‌های موجود استفاده کنید. از یک کتابخانه (library) که ساخته‌شده از گزارشات می‌باشد استفاده کنید تا چیزهایی که نشان داده شده است را تغییر دهید و یا مجموعه‌ی مختلفی از دارایی‌ها را انتخاب کنید – همه‌ی این کارها بدون نیاز به اسکن مجدد خواهند بود. گزارش‌ها می‌توانند بنا به درخواست شما و یا به صورت خودکار و برنامه‌ریزی‌شده تهیه شوند. و سپس این گزارش‌ها می‌توانند با گیرنده‌های آنلاین مناسب، در قالب PDF یا CSV، به اشتراک گذاشته شوند.

content-photos/275/2238/content_photo_kqrl4M67HmTba47L.jpg
content-photos/275/2237/content_photo_CoVBTo6DHLyKPbHV.jpg

بینش بهتر نسبت به آسیب‌پذیری‌ها، همراه با داشبورد قابل تنظیم به صورت دلخواه

داشبوردهای ماشین‌های مجازی Qualys با استفاده از قابلیت شخصی‌سازی به عنوان بخشی از تلاش‌های کلی ما برای افزودن انعطاف پذیری بیشتر به سیستم‌عامل، بهبود یافته‌اند.

بینش بهتر نسبت به آسیب‌پذیری‌ها، همراه با داشبورد قابل تنظیم به صورت دلخواه

داشبوردهای ماشین‌های مجازی Qualys با استفاده از قابلیت شخصی‌سازی به عنوان بخشی از تلاش‌های کلی ما برای افزودن انعطاف پذیری بیشتر به سیستم‌عامل، بهبود یافته‌اند.

content-photos/275/2237/content_photo_CoVBTo6DHLyKPbHV.jpg

به منظور مشاوره بیشتر در رابطه با این محصول با کارشناسان گروه امنیتی لیان تماس حاصل فرمایید
شماره تماس : 91004151-021

پلت‌فرم Qualys Cloud

مقیاس‌پذیر و قابل توسعه

با استفاده از کوالیز، می‌توانید مقیاس خود را باتوجه به نیازها و سطوح جهانی، بالا ببرید. همچنین می‌توانید با سیستم‌های دیگر ازطریق APIهای مبتنی بر XML ادغام شوید. شما می‌توانید Qualys را همراه با طیف گسترده‌ای از سیستم‌های امنیت و انطباق، همانند GRC، SIEM، ERM و IDS استفاده کنید.

content-photos/275/2234/content_photo_ewoiBkPrOdJn8tIU.jpg

مقیاس‌پذیر و قابل توسعه

با استفاده از کوالیز، می‌توانید مقیاس خود را باتوجه به نیازها و سطوح جهانی، بالا ببرید. همچنین می‌توانید با سیستم‌های دیگر ازطریق APIهای مبتنی بر XML ادغام شوید. شما می‌توانید Qualys را همراه با طیف گسترده‌ای از سیستم‌های امنیت و انطباق، همانند GRC، SIEM، ERM و IDS استفاده کنید.

content-photos/275/2234/content_photo_ewoiBkPrOdJn8tIU.jpg
content-photos/275/2233/content_photo_FYmR6cGj4uQKWodv.jpg

استقرار آسان

شما می‌توانید از فضاهای ابری عمومی و خصوصی، که کاملاً توسط Qualys مدیریت شده‌اند، برای گسترش کار خود استفاده کنید. با استفاده از Qualys هیچ سروری برای تهیه، هیچ نرم‌افزاری برای نصب و هیچ دیتابیسی برای نگهداری وجود نخواهد داشت. همچنین با به کارگیری این محصول، همیشه آخرین قابلیت‌های به‌روزشده‌ی کوالیز، ازطریق مرورگر و بدون هیچگونه تنظیمات خاص مربوط به نرم‌افزار یا اتصال به VPN، در دسترس شما خواهد بود

استقرار آسان

شما می‌توانید از فضاهای ابری عمومی و خصوصی، که کاملاً توسط Qualys مدیریت شده‌اند، برای گسترش کار خود استفاده کنید. با استفاده از Qualys هیچ سروری برای تهیه، هیچ نرم‌افزاری برای نصب و هیچ دیتابیسی برای نگهداری وجود نخواهد داشت. همچنین با به کارگیری این محصول، همیشه آخرین قابلیت‌های به‌روزشده‌ی کوالیز، ازطریق مرورگر و بدون هیچگونه تنظیمات خاص مربوط به نرم‌افزار یا اتصال به VPN، در دسترس شما خواهد بود

content-photos/275/2233/content_photo_FYmR6cGj4uQKWodv.jpg

متمرکز و شخصی‌سازی شده

یکی از ویژگی‌های این محصول، متمرکز کردن کشف دارایی‌های میزبان‌ها به‌منظور انجام ارزیابی‌های مختلف است. مجموعه‌ای از دارایی میزبان‌ها توسط این محصول سازماندهی می‌شوند تا با ساختار تجارت شما مطابقت داشته باشند. بنابراین شما می‌توانید با کنترل‌های رمزنگاری end-to-end و کنترل دسترسی‌های قوی، داده‌های امنیتی را به صورت کاملاً خصوصی نگهداری کنید. همچنین می‌توانید دسترسی کاربران به اکانت‌های Qualys را ازطریق کنسول واحد سازمانی خود (SSO)، به صورت متمرکز مدیریت کنید. Qualys از ارائه‌دهندگان خدمات هویتی مبتنی بر SAML 2.0 نیز پشتیبانی می‌کند.

content-photos/275/2232/content_photo_FkOkBIKXO6VbvoZn.jpg

متمرکز و شخصی‌سازی شده

یکی از ویژگی‌های این محصول، متمرکز کردن کشف دارایی‌های میزبان‌ها به‌منظور انجام ارزیابی‌های مختلف است. مجموعه‌ای از دارایی میزبان‌ها توسط این محصول سازماندهی می‌شوند تا با ساختار تجارت شما مطابقت داشته باشند. بنابراین شما می‌توانید با کنترل‌های رمزنگاری end-to-end و کنترل دسترسی‌های قوی، داده‌های امنیتی را به صورت کاملاً خصوصی نگهداری کنید. همچنین می‌توانید دسترسی کاربران به اکانت‌های Qualys را ازطریق کنسول واحد سازمانی خود (SSO)، به صورت متمرکز مدیریت کنید. Qualys از ارائه‌دهندگان خدمات هویتی مبتنی بر SAML 2.0 نیز پشتیبانی می‌کند.

content-photos/275/2232/content_photo_FkOkBIKXO6VbvoZn.jpg
content-photos/275/2231/content_photo_VnVF37V5fKtdRUkK.jpg

Single-pane-of-glass UI

Single-pane-of-glass UI کنسول واحدی‌ست که اطلاعات را از اپلیکیشن‌های مختلف، دریک محیط جمع‌آوری می‌کند. شما می‌توانید توسط این کنسول، درعرض چندثانیه نتایج را در یک مکان مشاهده کنید. با AssetView، مدیران و متخصصان امنیت و انطباق، ازطریق یک رابط داشبورد واحد، نمای کامل و مداومی از همه ی داشته‌های IT خود به صورت به‌روز، در اختیار خواهند داشت. این نرم‌افزار کاملاً قابلیت شخصی‌سازی داشته و به شما اجازه می‌دهد تا تصویر بزرگی از گزارشاتی که ازطریق هم‌تیمی‌ها و حساب‌رسان در اختیار شما قرار گرفته است در اختیار داشته باشید و به‌صورت کاملاً عمیق، جزئیات آن‌ها را بررسی کنید. داشبورد بصری‌سازی شده و پویای این نرم‌افزار، تمامی اطلاعات مربوط به امنیت IT و تطابق‌های موجود را از تمامی اپلیکیشن‌های ابری Qualys دریافت کرده و در یک محیط واحد، به صورت مجموعه‌ای یکپارچه در اختیار شما قرار می‌دهد. با وجود گروه‌های تحقیقاتی منعطف و قدرتمندی که در اختیار دارید، می‌توانید هر بخش از شبکه‌ی داخلی، اندپوینت‌ها و همه‌ی فضاهای ابری خود را مورد تحقیق و جستجو قرار دهید.

Single-pane-of-glass UI

Single-pane-of-glass UI کنسول واحدی‌ست که اطلاعات را از اپلیکیشن‌های مختلف، دریک محیط جمع‌آوری می‌کند. شما می‌توانید توسط این کنسول، درعرض چندثانیه نتایج را در یک مکان مشاهده کنید. با AssetView، مدیران و متخصصان امنیت و انطباق، ازطریق یک رابط داشبورد واحد، نمای کامل و مداومی از همه ی داشته‌های IT خود به صورت به‌روز، در اختیار خواهند داشت. این نرم‌افزار کاملاً قابلیت شخصی‌سازی داشته و به شما اجازه می‌دهد تا تصویر بزرگی از گزارشاتی که ازطریق هم‌تیمی‌ها و حساب‌رسان در اختیار شما قرار گرفته است در اختیار داشته باشید و به‌صورت کاملاً عمیق، جزئیات آن‌ها را بررسی کنید. داشبورد بصری‌سازی شده و پویای این نرم‌افزار، تمامی اطلاعات مربوط به امنیت IT و تطابق‌های موجود را از تمامی اپلیکیشن‌های ابری Qualys دریافت کرده و در یک محیط واحد، به صورت مجموعه‌ای یکپارچه در اختیار شما قرار می‌دهد. با وجود گروه‌های تحقیقاتی منعطف و قدرتمندی که در اختیار دارید، می‌توانید هر بخش از شبکه‌ی داخلی، اندپوینت‌ها و همه‌ی فضاهای ابری خود را مورد تحقیق و جستجو قرار دهید.

content-photos/275/2231/content_photo_VnVF37V5fKtdRUkK.jpg