GFI Events Manager

content-photos/320/2972/content_photo_3xDHtmAiDXl8ZGPP.jpg

محصول مدیریت رویداد GFI
اطلاعات امنیتی را مانیتور کرده و از رویدادها لاگ تهیه کنید
داده‌های لاگ‌های رویداد را مدیریت کرده و قابلیت اطمینان، امنیت و تطبیق‌پذیری سیستم را تامین کنید
(این محصول تنها از طریق بسته‌ی GFI Unlimited در دسترس است)

آنالیز داده‌های لاگ‌ها در SIEM
استراتژی‌های امنیتی خوب، عملیات‌هایی مانند مانیتورینگ بلادرنگ لاگ‌های رویداد برای یافتن حوادث امنیتی بحرانی و تحلیل دوره‌ای لاگ‌های امنیتی را شامل می‌شوند. با انجام این کارها قادر خواهید بود به سرعت فعالیت مشکوک را تشخیص داده و به آن واکنش نشان دهید. سیاست‌های مرتبط با امنیت، مکانیزم‌های امنیتی (مثلا احراز هویت، صدور مجوز و... )، فعالیت‌های مهم از منظر امنیتی (مثلا فعالیت کاربران با دسترسی بالا) و برنامه‌های امنیتی (مثلا IDS، IPS، فایروال و...) را به صورت بلادرنگ مانیتور کنید.

content-photos/320/2969/content_photo_Y3sQrLf6Cni6xXVc.jpg

آنالیز داده‌های لاگ‌ها در SIEM
استراتژی‌های امنیتی خوب، عملیات‌هایی مانند مانیتورینگ بلادرنگ لاگ‌های رویداد برای یافتن حوادث امنیتی بحرانی و تحلیل دوره‌ای لاگ‌های امنیتی را شامل می‌شوند. با انجام این کارها قادر خواهید بود به سرعت فعالیت مشکوک را تشخیص داده و به آن واکنش نشان دهید. سیاست‌های مرتبط با امنیت، مکانیزم‌های امنیتی (مثلا احراز هویت، صدور مجوز و... )، فعالیت‌های مهم از منظر امنیتی (مثلا فعالیت کاربران با دسترسی بالا) و برنامه‌های امنیتی (مثلا IDS، IPS، فایروال و...) را به صورت بلادرنگ مانیتور کنید.

content-photos/320/2969/content_photo_Y3sQrLf6Cni6xXVc.jpg
content-photos/320/2968/content_photo_43PsRRtoepCfbP33.jpg

مانیتورینگ و مدیریت کامل زیرساخت IT
در صورت قطع دسترسی ناخواسته به سیستم، دامنه‌ی آسیب می‌تواند از یک دردسر کوچک تا یک فاجعه‌ی بزرگ متغیر باشد. دسترس‌پذیری، کارکرد مطلوب، سطح عملکرد و میزان استفاده از دارایی‌های IT خود را مانیتور کنید. همه‌ی دستگاه‌ها، از دستگاه‌های تحت شبکه گرفته تا کامپیوترهای سازمانی و سرورها تا برنامه‌های کاربردی، ساختار کسب‌وکار، سرویس‌های زیرساخت و پروتکل‌های شبکه را تحت نظر داشته باشید.

مانیتورینگ و مدیریت کامل زیرساخت IT
در صورت قطع دسترسی ناخواسته به سیستم، دامنه‌ی آسیب می‌تواند از یک دردسر کوچک تا یک فاجعه‌ی بزرگ متغیر باشد. دسترس‌پذیری، کارکرد مطلوب، سطح عملکرد و میزان استفاده از دارایی‌های IT خود را مانیتور کنید. همه‌ی دستگاه‌ها، از دستگاه‌های تحت شبکه گرفته تا کامپیوترهای سازمانی و سرورها تا برنامه‌های کاربردی، ساختار کسب‌وکار، سرویس‌های زیرساخت و پروتکل‌های شبکه را تحت نظر داشته باشید.

content-photos/320/2968/content_photo_43PsRRtoepCfbP33.jpg

ادغام داده‌های لاگ‌ها برای تطبیق‌پذیری
اکثر استانداردها و مقررات امنیت داده، کسب‌وکارها را ملزم می‌کنند که تمام داده‌های متعلق به لاگ‌های امنیت داده‌ را مدیریت، جمع‌آوری و ادغام کرده و به روشی ایمن ذخیره کنند تا شرکت‌ها بتوانند از این طریق مسئولیت‌پذیری خود در مقابل اقداماتی که در فضای کاری آن‌ها انجام می‌شود اثبات کنند. GFI EventsManager به قابلیت ادغام سه‌لایه‌ی داده‌های لاگ مجهز است. این قابلیت از طریق احراز هویت دومرحله‌ای، امکانات مربوط به تحقیقات فارنزیک و امکانات صدور گزارش تطبیق‌پذیری در دسترس است.

content-photos/320/2967/content_photo_wvpAVgH6QkvGdNhK.jpg

ادغام داده‌های لاگ‌ها برای تطبیق‌پذیری
اکثر استانداردها و مقررات امنیت داده، کسب‌وکارها را ملزم می‌کنند که تمام داده‌های متعلق به لاگ‌های امنیت داده‌ را مدیریت، جمع‌آوری و ادغام کرده و به روشی ایمن ذخیره کنند تا شرکت‌ها بتوانند از این طریق مسئولیت‌پذیری خود در مقابل اقداماتی که در فضای کاری آن‌ها انجام می‌شود اثبات کنند. GFI EventsManager به قابلیت ادغام سه‌لایه‌ی داده‌های لاگ مجهز است. این قابلیت از طریق احراز هویت دومرحله‌ای، امکانات مربوط به تحقیقات فارنزیک و امکانات صدور گزارش تطبیق‌پذیری در دسترس است.

content-photos/320/2967/content_photo_wvpAVgH6QkvGdNhK.jpg

برای مشاهده ویژگی‌های بیشتر GFI EventsManagerروی لینک زیر کلیک کنید

 

ویژگی های GFI Events Manager