دسته: مرکز عملیات امنیت SOC

نحوه‌ی ایجاد و اداره یک مرکز عملیات امنیت

مراکز عملیات امنیت امروزی (یا همان مراکز SOC) باید به تمامی امکانات مورد نیاز برای ایجاد یک سد دفاعی قدرتمند و موثر برای حفاظت از زیرساخت IT پویا و همواره در حال تغییر سازمان‌ها مجهز باشند. این امکانات بازه‌ی وسیعی از فناوری‌های تشخیص و پیشگیری، دریایی از ابزارهای گزارش اطلاعات تهدید و دسترسی به نیروی […]

مرکز عملیات امنیت یا SOC چیست؟

یک مرکز عملیات امنیت یا SOC، مسئولیت نظارت، پیشگیری، شناسایی، تحقیق و پاسخگویی به تهدیدات سایبری در طول شبانه روز را بر عهده دارد. تیم SOC استراتژی امنیت سایبری کلی سازمان را پیاده سازی می‌کند. اطمینان از محرمانگی، صحت و دردسترس بودن اطلاعات در فرایند مدرن فناوری اطلاعات، کار بسیار بزرگی است. این فرایند شامل […]