دسته: برنامه نویسی دیتابیس

نکات طراحی دیتابیس در MongoDB

دیتابیس مونگو یک پایگاه داده محبوب است که اجازه می‌دهد بدون اجبار از پیروی schema خاصی، داده‌ها ذخیره شوند. داده‌ها در قالب JSON ذخیره می‌شوند و می‌توانند شامل ساختارهای مختلفی باشند. به‌عنوان مثال در یک collection می‌توانیم دو document زیر را داشته باشیم: برای به‌دست آوردن بهترین نتیجه از MongoDB، باید اصول طراحی دیتابیس را […]