دسته: شبکه

مدل OSI چیست؟ لایه‌های مدل مرجع OSI

مدل OSI که مخفف Open Systems Interconnection (اتصال متقابل سامانه های باز) است، یک مدل مفهومی است که توسط سازمان بین‌المللی استانداردسازی ایجاد شده است و سیستم‌های ارتباطی متنوع را قادر می‌سازد با استفاده از پروتکل‌های استاندارد ارتباط برقرار کنند. در زبان انگلیسی ساده، OSI استانداردی را برای سیستم‌های رایانه‌ای مختلف فراهم می‌آورد تا بتوانند […]

پروتکل VTP یا Vlan Trunk Protocol چیست؟

پروتکل VTP، پروتکلی است جهت انتشار دیتابیس vlan ها در بین سوئیچ ها یعنی اینکه می توانیم تمام vlan ها را بر روی یک سوئیچ بسازیم، پاک کنیم و یا بطور کلی تمام تغییرات در دیتابیس vlan ها را می توانیم تنها در یک سوئیچ انجام دهیم و این تغییرات به همه سوئیچ ها انتقال […]
عنوان ۵ از ۵«۱۲۳۴۵