بررسی روش های پورت فورواردینگ و تانلینگ

در این وبینار به بررسی کامل روش های پورت فورورادینگ و تانلینگ  که از مهم ترین روش ها حملات تست نفوذ هستند، خواهیم پرداخت، بنابراین اگر از علاقمندان به کسب اطلاعات در این زمینه هستید شرکت در این وبینار را از دست ندهید، در ادامه روش های تانلینگ، فورواردینگ و پوتینگ را در حد اختصار معرفی کرده و سرفصل های وبینار بررسی روش های پورت فورورادینگ و تانلینگ را ذکر می کنیم.

معرفی Tunneling

یکی از روش های رایج در حملات تست نفوذ ( یا هک و امنیت ) ؛ حملات Tunneling  می باشند . 
Tunneling یک فرایندی هست که امکان شتراک گذاری و تبادل داده یا ارتباط بین دو شبکه مختلف را به صورت خصوصی فراهم میکند .

معرفی Port Forwarding

همچنین در فرآیند تست نفوذ در خیلی از موارد ممکن است که یک پورت خاص بر روی فایروال سیستم هدف بسته شده باشد ، در این حالت ما میتوانیم از تکنیک های Port Forwarding ترافیک مورد نظر روی پورتی که بلاک شده هستش را به پورت دلخواه خودمان هدایت کنیم . 

معرفی Pivoting 

همچنین در خیلی از موارد ممکن است که شما به یه سیستم نفوذ کرده و میخواهید که ازطریق سیستمی که به آن نفوذ کردین دسترسی یک سیستم دیگر در یک شبکه دیگر رو داشته باشین ، در این حالت میتوانید از تکنیک های Pivoting استفاده کنین

در این وبینار سعی میکنیم تکنیک ها و روش های مختلفی از Port Forwarding و Pivoting را باهم بررسی کنیم . یکی از ماژول های دوره PWK که به صورت تخصصی به این مبحث می پردازد

content-photos/360/3254/50aiYJZXhGv7bacS_0.png

معرفی Tunneling

یکی از روش های رایج در حملات تست نفوذ ( یا هک و امنیت ) ؛ حملات Tunneling  می باشند . 
Tunneling یک فرایندی هست که امکان شتراک گذاری و تبادل داده یا ارتباط بین دو شبکه مختلف را به صورت خصوصی فراهم میکند .

معرفی Port Forwarding

همچنین در فرآیند تست نفوذ در خیلی از موارد ممکن است که یک پورت خاص بر روی فایروال سیستم هدف بسته شده باشد ، در این حالت ما میتوانیم از تکنیک های Port Forwarding ترافیک مورد نظر روی پورتی که بلاک شده هستش را به پورت دلخواه خودمان هدایت کنیم . 

معرفی Pivoting 

همچنین در خیلی از موارد ممکن است که شما به یه سیستم نفوذ کرده و میخواهید که ازطریق سیستمی که به آن نفوذ کردین دسترسی یک سیستم دیگر در یک شبکه دیگر رو داشته باشین ، در این حالت میتوانید از تکنیک های Pivoting استفاده کنین

در این وبینار سعی میکنیم تکنیک ها و روش های مختلفی از Port Forwarding و Pivoting را باهم بررسی کنیم . یکی از ماژول های دوره PWK که به صورت تخصصی به این مبحث می پردازد

content-photos/360/3254/50aiYJZXhGv7bacS_0.png

سرفصل‌های وبینار بررسی بررسی روش های پورت فورورادینگ و تانلینگ:

1- بررسی Port Forwarding و Redirection 
2- آشنایی با فایروال IPTables
3- رول نویسی در فایروال IPTables
4- معرفی ابزار rinetd
5- معرفی SSH Tunneling
6- بررسی SSH Local/Remote/Dynamic Port Forwarding 
7- آشنایی و کار با ابزار PLINK
8- بررسی Remote SSH Tunneling از طریق Putty
9- بررسی Port Forwarding در Metasploit
10- بررسی SSH Pivoting