عید3
عید5

تقویم آموزشی

نام دوره قیمت اساتید مدت برنامه آغاز خرید
کمپ‌های نوروزی کمپ‌های نوروزی
آنلاین دوره Network+ (کمپ نوروز 1403)
650,000 422,500
مهندس کلانتری 32 سه الی 6 فروردین، 9 الی 17 جمعه، 03 فروردین 1403 جزئیات
آنلاین دوره Security+ (کمپ نوروز 1403)
1,350,000 877,500
مهندس علمی 28 هفت الی ده فروردین، 9 الی 16 سه شنبه، 07 فروردین 1403 جزئیات
آنلاین دوره Linux Essentials (کمپ نوروز 1403)
1,350,000 877,500
مهندس شاپوری 21 یازده الی سیزده فروردین، 9 الی 16 شنبه، 11 فروردین 1403 جزئیات
آنلاین دوره CISCO Hardening (کمپ نوروز 1403)
2,600,000 1,690,000
مهندس خردمند 30 شش الی ده فروردین، 10 الی 15 دوشنبه، 06 فروردین 1403 جزئیات
آنلاین دوره روان‌شناسی تاریک (کمپ نوروز 1403)
1,250,000 812,500
مهندس زمانی 10 هشت و نه فروردین، 10 الی 15 چهارشنبه، 08 فروردین 1403 جزئیات
آنلاین دوره SANS SEC542 (کمپ نوروز 1403)
3,250,000 2,112,500
مهندس زنجانی 24 هفت الی نه فروردین، 9 الی 17 سه شنبه، 07 فروردین 1403 جزئیات
آنلاین دوره SANS SEC565 (کمپ نوروز 1403)
4,500,000 2,925,000
مهندس خضرائی 30 چهار الی هشت فروردین، 10 الی 16 شنبه، 04 فروردین 1403 جزئیات
آنلاین دوره SANS SEC575 (کمپ نوروز 1403)
3,250,000 2,112,500
مهندس مهرشاد علیزاده 30 چهار الی هشت فروردین، 10 الی 16 شنبه، 04 فروردین 1403 جزئیات
آنلاین دوره SANS SEC450 (کمپ نوروز 1403)
3,250,000 2,112,500
مهندس علیزاده 40 سه الی هفت فروردین، 9 الی 17 جمعه، 03 فروردین 1403 جزئیات
آنلاین دوره SANS SEC555 (کمپ نوروز 1403)
6,000,000 3,900,000
مهندس خدابنده 72 سه الی ده فروردین، 9 الی 17 جمعه، 03 فروردین 1403 جزئیات
آنلاین دوره Proactive Monitoring in SOC (کمپ نوروز 1403)
4,000,000 2,600,000
مهندس تیموری 35 سه الی هفت فروردین، 9 الی 16 جمعه، 03 فروردین 1403 جزئیات
امنیت امنیت
آنلاین کارگاه امنیت سایبری در زیرساخت‌های مجازی
4,000,000 2,600,000
مهندس توکلی 20 دوشنبه‌ها، 16 الی 19 دوشنبه، 14 اسفند 1402 جزئیات
آنلاین دوره SANS FOR508
5,000,000 3,250,000
مهندس کریمی 36 شنبه، چهارشنبه 20 الی 22 شنبه، 15 اردیبهشت 1403 جزئیات
آنلاین دوره SANS SEC401
1,750,000 1,137,500
مهندس تیموری 30 یک‌شنبه، سه‌شنبه 18 الی 21 یکشنبه، 16 اردیبهشت 1403 جزئیات
آنلاین دوره SANS SEC501
2,000,000 1,300,000
مهندس تیموری 30 یک‌شنبه، سه‌شنبه 18 الی 21 یکشنبه، 20 خرداد 1403 جزئیات
آنلاین دوره SANS SEC504
3,000,000 1,950,000
مهندس تیموری 30 یک‌شنبه، سه‌شنبه 18 الی 21 یکشنبه، 24 تیر 1403 جزئیات
آنلاین دوره SANS SEC450
3,250,000 2,112,500
مهندس تیموری 39 یک‌شنبه، سه‌شنبه 18 الی 21 یکشنبه، 28 مرداد 1403 جزئیات
آنلاین دوره Security+
1,350,000 877,500
مهندس علمی 30 پنج‌شنبه، جمعه 17 الی 20 پنجشنبه، 24 خرداد 1403 جزئیات
آنلاین دوره مهندسی معکوس بدافزار - مقدماتی
5,000,000 3,250,000
مهندس طلوعی 30 پنج‌شنبه، جمعه 17 الی 20 پنجشنبه، 20 اردیبهشت 1403 جزئیات
آنلاین دوره SANS SEC550
3,500,000 2,275,000
مهندس خضرائی 30 پنج‌شنبه، 14 الی 18 پنجشنبه، 23 فروردین 1403 جزئیات
آنلاین دوره SANS SEC501
1,650,000 1,072,500
مهندس تیموری 30 یک‌شنبه، سه‌شنبه 18 الی 21 یکشنبه، 13 اسفند 1402 جزئیات
آنلاین دوره SANS SEC450
2,700,000 1,755,000
مهندس تیموری 40 یک‌شنبه، سه‌شنبه 18 الی 21 یکشنبه، 30 اردیبهشت 1403 جزئیات
آنلاین دوره SANS SEC503
3,200,000 2,080,000
مهندس علیزاده 39 شنبه، دوشنبه 18 الی 21 شنبه، 05 اسفند 1402 جزئیات
آنلاین دوره SANS SEC511
3,200,000 2,080,000
مهندس علیزاده 39 شنبه، دوشنبه 18 الی 21 شنبه، 18 فروردین 1403 جزئیات
آنلاین دوره Splunk Fundamentals 1&2
5,000,000 3,250,000
مهندس شیردلی 70 شنبه، دوشنبه 18 الی 21 شنبه، 29 اردیبهشت 1403 جزئیات
آنلاین دوره Windows Internals - Foundation
4,300,000 2,795,000
مهندس کمالی 40 دوشنبه، چهارشنبه 17 الی 20 دوشنبه، 20 فروردین 1403 جزئیات
آنلاین دوره پیشرفته Active Directory Attack and Defense
4,500,000 2,925,000
مهندس کمالی 40 شنبه، سه‌شنبه 17 الی 20 شنبه، 05 اسفند 1402 جزئیات
آنلاین دوره Security+
1,100,000 715,000
مهندس علمی 30 پنج‌شنبه، جمعه 17 الی 20 پنجشنبه، 23 فروردین 1403 جزئیات
تست نفوذ تست نفوذ
آنلاین دوره CEH v.12
3,200,000 2,080,000
مهندس امیرحسین بابایی 48 یک‌شنبه، دوشنبه، چهارشنبه 18 الی 21 یکشنبه، 16 اردیبهشت 1403 جزئیات
آنلاین دوره PWK
2,400,000 1,560,000
مهندس امیرحسین بابایی 30 یک‌شنبه، دوشنبه، چهارشنبه 18 الی 21 یکشنبه، 27 خرداد 1403 جزئیات
آنلاین دوره جامع تست نفوذ وب
12,000,000 7,800,000
مهندس زنجانی 120 پنج‌شنبه و جمعه 10 الی 14 پنجشنبه، 27 اردیبهشت 1403 جزئیات
آنلاین دوره پایه تا پیشرفته تست نفوذ اندروید
5,500,000 3,575,000
مهندس خرمدل نیک 60 پنج‌شنبه، جمعه 10 الی 14 پنجشنبه، 03 خرداد 1403 جزئیات
آنلاین دوره SANS SEC504
2,500,000 1,625,000
مهندس تیموری 30 یک‌شنبه، سه‌شنبه 18 الی 21 یکشنبه، 19 فروردین 1403 جزئیات
آنلاین دوره SANS SEC565 : عملیات تیم قرمز
4,500,000 2,925,000
مهندس خضرائی 40 شنبه، دوشنبه، چهارشنبه 18 الی 20 شنبه، 25 فروردین 1403 جزئیات
آنلاین دوره SANS SEC504
2,500,000 1,625,000
مهندس تیموری 30 شنبه، دوشنبه، چهارشنبه 18 الی 21 شنبه، 25 فروردین 1403 جزئیات
آنلاین دوره SANS SEC542
2,850,000 1,852,500
مهندس تیموری 30 شنبه، دوشنبه، چهارشنبه 18 الی 20 شنبه، 22 اردیبهشت 1403 جزئیات
آنلاین دوره SANS SEC560
2,850,000 1,852,500
مهندس تیموری 30 شنبه، دوشنبه، چهارشنبه 18 الی 21 شنبه، 12 خرداد 1403 جزئیات
آنلاین دوره SANS SEC573
2,500,000 1,625,000
مهندس تیموری 30 شنبه، دوشنبه، چهارشنبه 18 الی 21 شنبه، 09 تیر 1403 جزئیات
شبکه شبکه
آنلاین دوره Network+
650,000 422,500
مهندس کلانتری 36 پنج‌شنبه، جمعه 17 الی 20 پنجشنبه، 13 اردیبهشت 1403 جزئیات
آنلاین دوره Linux Essentials
1,350,000 877,500
مهندس علمی 24 پنج‌شنبه، جمعه 17 الی 20 پنجشنبه، 28 تیر 1403 جزئیات
آنلاین دوره CCNA 200-301
2,750,000 1,787,500
مهندس خردمند 60 شنبه، یک‌شنبه، چهارشنبه 18 الی 21 شنبه، 18 فروردین 1403 جزئیات
آنلاین دوره Linux Essentials
1,100,000 715,000
مهندس علمی 24 پنج‌شنبه، جمعه 17 الی 20 پنجشنبه، 27 اردیبهشت 1403 جزئیات
آنلاین دوره CCNP ENCOR
4,000,000 2,600,000
مهندس خردمند 90 شنبه، یک‌شنبه، چهارشنبه 18 الی 21 شنبه، 05 خرداد 1403 جزئیات
آنلاین دوره LPIC1
2,000,000 1,300,000
مهندس سیلانی 42 شنبه، یک‌شنبه، چهارشنبه 18 الی 21 شنبه، 13 مرداد 1403 جزئیات
برنامه نویسی برنامه نویسی
آنلاین دوره پایتون
3,000,000 1,950,000
عرفان عارف مهر 48 پنج‌شنبه، جمعه 17 الی 20 پنجشنبه، 25 مرداد 1403 جزئیات
آنلاین دوره پایتون
2,500,000 1,625,000
مهندس تیموری 50 پنج‌شنبه، جمعه 12 الی 15 پنجشنبه، 16 فروردین 1403 جزئیات
آنلاین دوره پایتون
2,500,000 1,625,000
مهندس تیموری 50 پنج‌شنبه، جمعه 17 الی 20 پنجشنبه، 24 خرداد 1403 جزئیات
وبینار رایگان وبینار رایگان
آنلاین وبینار رایگان بررسی سورس کد رایگان مهندس زنجانی 2 جمعه 19 الی 21 جمعه، 11 اسفند 1402 جزئیات
آنلاین بازار کار آینده حوزه SOC رایگان مهندس تیموری 2 پنج‌شنبه 19 الی 21 پنجشنبه، 17 اسفند 1402 جزئیات
آنلاین نقشه راه امنیت سایبری رایگان مهندس علمی 2 یک‌شنبه، 19 الی 21 یکشنبه، 13 اسفند 1402 جزئیات