تقویم آموزشی

نام دوره قیمت اساتید مدت برنامه آغاز خرید
امنیت امنیت
آنلاین دوره SANS SEC450 2,700,000 مهندس تیموری 40 شنبه، دوشنبه، چهارشنبه 17 الی 20 شنبه، 29 مهر 1402 جزئیات
آنلاین دوره Security+ 1,100,000 مهندس حیدری 30 پنج‌شنبه، جمعه 12 الی 15 پنجشنبه، 30 شهریور 1402 جزئیات
آنلاین دوره Fortiweb NSE6 2,400,000 مهندس کلهر 24 چهارشنبه، پنج‌شنبه، جمعه 10 الی 18 چهارشنبه، 26 مهر 1402 جزئیات
آنلاین دوره Fortigate NSE4 2,250,000 مهندس کلهر 24 چهارشنبه، پنج‌شنبه، جمعه 10 الی 18 چهارشنبه، 19 مهر 1402 جزئیات
آنلاین دوره SANS SEC550 3,500,000 مهندس خضرائی 30 پنج‌شنبه، 14 الی 18 پنجشنبه، 11 آبان 1402 جزئیات
حضوری دوره SANS ICS410 8,500,000 مهندس تاجدینی 32 سه‌شنبه الی جمعه 9 الی 18 سه شنبه، 25 مهر 1402 جزئیات
آنلاین دوره Windows Internals - Foundation 4,300,000 مهندس کمالی 40 دوشنبه، چهارشنبه 17 الی 20 دوشنبه، 24 مهر 1402 جزئیات
آنلاین دوره SANS SEC401 1,450,000 مهندس تیموری 30 یک‌شنبه، سه‌شنبه 18 الی 21 یکشنبه، 14 آبان 1402 جزئیات
آنلاین دوره SANS SEC501 1,650,000 مهندس تیموری 30 یک‌شنبه، سه‌شنبه 18 الی 21 یکشنبه، 19 آذر 1402 جزئیات
آنلاین دوره SANS SEC450 2,700,000 مهندس تیموری 40 یک‌شنبه، سه‌شنبه 18 الی 21 یکشنبه، 29 بهمن 1402 جزئیات
آنلاین دوره Splunk Fundamentals 1&2 5,500,000 مهندس شیردلی 70 دوشنبه، چهارشنبه 17 الی 20 دوشنبه، 20 آذر 1402 جزئیات
آنلاین دوره Security+ 1,100,000 مهندس علمی 30 پنج‌شنبه، جمعه 12 الی 15 پنجشنبه، 30 آذر 1402 جزئیات
آنلاین دوره Linux Essentials 1,100,000 مهندس علمی 24 پنج‌شنبه، جمعه 12 الی 15 پنجشنبه، 05 بهمن 1402 جزئیات
آنلاین دوره تشریح الزامات و مستندسازی عملی ISMS 1,800,000 مهندس واعظی نژاد 24 پنج‌شنبه، جمعه 10 الی 18 پنجشنبه، 18 آبان 1402 جزئیات
آنلاین دوره مهندسی معکوس بدافزار - مقدماتی 4,000,000 مهندس طلوعی 30 پنج‌شنبه، جمعه 17 الی 20 پنجشنبه، 18 آبان 1402 جزئیات
تست نفوذ تست نفوذ
آنلاین دوره SANS SEC504 2,500,000 مهندس تیموری 30 شنبه، دوشنبه، چهارشنبه 17 الی 20 شنبه، 08 مهر 1402 جزئیات
آنلاین دوره PWK 2,000,000 مهندس تیموری 36 پنج‌شنبه، جمعه 10 الی 14 پنجشنبه، 06 مهر 1402 جزئیات
آنلاین دوره MSFU 1,350,000 مهندس تیموری 24 پنج‌شنبه، جمعه 10 الی 14 پنجشنبه، 04 آبان 1402 جزئیات
آنلاین دوره پیشرفته Active Directory Attack and Defense 4,000,000 مهندس کمالی 40 شنبه، سه‌شنبه 17 الی 20 شنبه، 15 مهر 1402 جزئیات
آنلاین دوره جامع تست نفوذ وب 10,000,000 مهندس زنجانی 120 پنج‌شنبه، جمعه 15 الی 19 پنجشنبه، 20 مهر 1402 جزئیات
آنلاین دوره SANS SEC504 2,500,000 مهندس تیموری 30 یک‌شنبه، سه‌شنبه 18 الی 21 یکشنبه، 24 دی 1402 جزئیات
آنلاین دوره CEH v.12 2,700,000 مهندس حیدری 46 شنبه، دوشنبه، چهارشنبه 19 الی 22 شنبه، 13 آبان 1402 جزئیات
آنلاین دوره PWK 2,000,000 مهندس حیدری 30 شنبه، دوشنبه، چهارشنبه 19 الی 22 شنبه، 11 آذر 1402 جزئیات
آنلاین دوره MSFU 1,350,000 مهندس حیدری 24 شنبه، دوشنبه، چهارشنبه 19 الی 22 شنبه، 09 دی 1402 جزئیات
آنلاین دوره SANS SEC565 : عملیات تیم قرمز 4,500,000 مهندس خضرائی 40 شنبه، دوشنبه، چهارشنبه 18 الی 20 شنبه، 13 آبان 1402 جزئیات
شبکه شبکه
آنلاین دوره Linux Essentials 1,100,000 مهندس حیدری 24 پنج‌شنبه، جمعه 12 الی 15 پنجشنبه، 30 شهریور 1402 جزئیات
آنلاین دوره LPIC1 2,000,000 مهندس تیموری 40 شنبه، دوشنبه، چهارشنبه 18 الی 22 شنبه، 13 آبان 1402 جزئیات
آنلاین دوره CCNP SCOR 350-701 3,800,000 مهندس خردمند 60 یک‌شنبه، سه‌شنبه 18 الی 20 یکشنبه، 07 آبان 1402 جزئیات
آنلاین دوره Linux Essentials 1,000,000 مهندس حیدری 24 پنج‌شنبه، جمعه 12 الی 15 پنجشنبه، 04 آبان 1402 جزئیات
آنلاین دوره Network+ 550,000 مهندس کلانتری 36 پنج‌شنبه، جمعه 12 الی 15 پنجشنبه، 18 آبان 1402 جزئیات
آنلاین دوره CCNA 200-301 2,750,000 مهندس خردمند 60 شنبه، یک‌شنبه، چهارشنبه 18 الی 21 شنبه، 20 آبان 1402 جزئیات
برنامه نویسی برنامه نویسی
آنلاین دوره پایتون 2,500,000 مهندس تیموری 52 پنج‌شنبه، جمعه 12 الی 15 پنجشنبه، 27 مهر 1402 جزئیات
آنلاین دوره پایتون 2,500,000 مهندس تیموری 52 پنج‌شنبه، جمعه 12 الی 15 پنجشنبه، 02 آذر 1402 جزئیات
آنلاین دوره پایتون 2,500,000 مهندس تیموری 50 پنج‌شنبه، جمعه 12 الی 15 پنجشنبه، 03 اسفند 1402 جزئیات