تقویم آموزشی

دوره انلاین
قیمت
5,500,000 تومان 3,575,000 تومان
اساتید کوشا زنجانی
مدت زمان 140 ساعت
برنامه شنبه، دوشنبه، چهارشنبه 16 الی 20
تاریخ شروع شنبه, 25 دی 1400
دوره انلاین
قیمت
4,000,000 تومان 2,600,000 تومان
اساتید پوریا قائدی
مدت زمان 90 ساعت
برنامه شنبه‌ها و دوشنبه‌ها 17 الی 20
تاریخ شروع شنبه, 20 آذر 1400
دوره انلاین
قیمت
1,500,000 تومان 975,000 تومان
اساتید مسعود شیردل
مدت زمان 60 ساعت
برنامه پنج‌شنبه‌ها و جمعه‌ها 17 الی 20
تاریخ شروع پنجشنبه, 18 آذر 1400
دوره انلاین
قیمت
6,500,000 تومان 4,225,000 تومان
اساتید محسن خردمند
مدت زمان 275 ساعت
برنامه پنج‌شنبه‌ها و جمعه‌ها 13 الی 18
تاریخ شروع پنجشنبه, 18 آذر 1400
دوره انلاین
قیمت
700,000 تومان 455,000 تومان
اساتید مصطفی دهبانی بصیر
مدت زمان 30 ساعت
برنامه یک‌شنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها ساعت 15 الی 18
تاریخ شروع یکشنبه, 21 آذر 1400
دوره انلاین
قیمت
320,000 تومان 208,000 تومان
اساتید علی کلانتری
مدت زمان 36 ساعت
برنامه پنج‌شنبه، جمعه 17:30 الی 20:30
تاریخ شروع پنجشنبه, 25 آذر 1400
دوره انلاین
قیمت
320,000 تومان 208,000 تومان
اساتید علی کلانتری
مدت زمان 36 ساعت
برنامه پنج‌شنبه، جمعه 11 الی 14
تاریخ شروع پنجشنبه, 30 دی 1400
دوره انلاین
قیمت
320,000 تومان 208,000 تومان
اساتید علی رضا بهرامیان
مدت زمان 36 ساعت
برنامه پنج‌شنبه، جمعه 15 الی 17
تاریخ شروع پنجشنبه, 05 اسفند 1400
دوره انلاین
قیمت
3,800,000 تومان 2,470,000 تومان
اساتید محسن خردمند
مدت زمان 120 ساعت
برنامه یکشنبه، سه‌شنبه، پنج‌شنبه 16 الی 20
تاریخ شروع یکشنبه, 01 اسفند 1400
دوره انلاین
قیمت
1,500,000 تومان 975,000 تومان
اساتید علی رضا بهرامیان
مدت زمان 42 ساعت
برنامه یکشنبه، سه‌شنبه 16 الی 18
تاریخ شروع یکشنبه, 26 دی 1400