تقویم آموزشی

نام دوره قیمت اساتید مدت برنامه آغاز خرید
امنیت امنیت
حضوری دوره امنیت سیستم های کنترل و شبکه های صنعتی منطبق بر ICS410: ICS/SCADA Security Essentials
4,200,000 3,150,000
مهندس تاجدینی 32 شنبه تا سه‌شنبه، 8 الی 16 شنبه، 19 آذر 1401 جزئیات
آنلاین دوره SANS MGT551
2,500,000 1,875,000
مهندس زمانی 30 پنج‌شنبه و جمعه 9 الی 14 پنجشنبه، 24 آذر 1401 جزئیات
آنلاین دوره Fortigate NSE4
1,800,000 1,350,000
مهندس کلهر 24 پنج‌شنبه و جمعه 16 الی 18 پنجشنبه، 17 آذر 1401 جزئیات
حضوری انلاین دوره Fortigate NSE4
2,300,000 1,725,000
مهندس کلهر 24 پنج‌شنبه و جمعه 16 الی 18 پنجشنبه، 17 آذر 1401 جزئیات
آنلاین دوره SANS SEC401
1,200,000 900,000
مهندس تیموری 30 شنبه، دوشنبه، چهارشنبه 17 الی 20 شنبه، 19 آذر 1401 جزئیات
آنلاین دوره SANS SEC501
1,400,000 1,050,000
مهندس تیموری 30 شنبه، دوشنبه، چهارشنبه 17 الی 20 چهارشنبه، 14 دی 1401 جزئیات
آنلاین دوره SANS SEC450
2,500,000 1,875,000
مهندس تیموری 40 شنبه، دوشنبه، چهارشنبه 17 الی 20 شنبه، 13 اسفند 1401 جزئیات
آنلاین دوره Splunk Fundamentals 1&2
3,800,000 2,850,000
مهندس شیردلی 70 یک‌شنبه، سه‌شنبه 18 الی 21 یکشنبه، 20 آذر 1401 جزئیات
حضوری انلاین دوره Splunk Fundamentals 1&2
4,500,000 3,375,000
مهندس شیردلی 70 یک‌شنبه، سه‌شنبه 18 الی 21 یکشنبه، 20 آذر 1401 جزئیات
حضوری انلاین دوره SANS SEC401
1,450,000 1,087,500
مهندس تیموری 30 شنبه، دوشنبه، چهارشنبه 17 الی 20 شنبه، 19 آذر 1401 جزئیات
حضوری انلاین دوره SANS SEC501
1,650,000 1,237,500
مهندس تیموری 30 شنبه، دوشنبه، چهارشنبه 17 الی 20 چهارشنبه، 14 دی 1401 جزئیات
حضوری انلاین دوره SANS SEC450
3,000,000 2,250,000
مهندس تیموری 40 شنبه، دوشنبه، چهارشنبه 17 الی 20 شنبه، 13 اسفند 1401 جزئیات
آنلاین دوره Security+
800,000 600,000
مهندس تیموری 28 شنبه، دوشنبه، چهارشنبه 15 الی 17 شنبه، 19 آذر 1401 جزئیات
حضوری انلاین دوره Security+
950,000 712,500
مهندس تیموری 28 شنبه، دوشنبه، چهارشنبه 15 الی 17 شنبه، 19 آذر 1401 جزئیات
آنلاین دوره Forensics Mind, Blue Finger
7,000,000 5,250,000
مهندس علیزاده 118 دوشنبه، سه‌شنبه، چهارشنبه‌ 17 تا 19، پنج‌شنبه 12 تا 18 دوشنبه، 28 آذر 1401 جزئیات
آنلاین دوره تشریح الزامات و مستندسازی عملی ISMS
1,500,000 1,125,000
مهندس واعظی نژاد 24 پنج‌شنبه 17 الی 20 پنجشنبه، 08 دی 1401 جزئیات
آنلاین دوره Fortiweb NSE6
2,000,000 1,500,000
مهندس کلهر 30 پنج‌شنبه و جمعه 13 الی 15 پنجشنبه، 17 آذر 1401 جزئیات
حضوری انلاین دوره FortiWeb NSE6
2,500,000 1,875,000
مهندس کلهر 30 پنج‌شنبه و جمعه 13 الی 15 پنجشنبه، 17 آذر 1401 جزئیات
آنلاین دوره SANS SEC511
2,500,000 1,875,000
مهندس زمانی 40 شنبه، دوشنبه، سه‌شنبه 18 الی 21 شنبه، 24 دی 1401 جزئیات
آنلاین دوره Blue Team: ProActive Hunting
2,500,000 1,875,000
مهندس تقی‌خانی 40 ششم الی دهم دی 9 الی 19 سه شنبه، 06 دی 1401 جزئیات
حضوری انلاین دوره Blue Team: ProActive Hunting
3,200,000 2,400,000
مهندس تقی‌خانی 40 ششم الی دهم دی 9 الی 19 سه شنبه، 06 دی 1401 جزئیات
آنلاین دوره SANS SEC503
2,500,000 1,875,000
مهندس زمانی 40 پنج‌شنبه، جمعه 13 الی 17 پنجشنبه، 24 فروردین 1402 جزئیات
آنلاین دوره Splunk Fundamentals 1&2
3,800,000 2,850,000
مهندس شیردلی 70 پنج‌شنبه، جمعه 13 الی 17 پنجشنبه، 28 اردیبهشت 1402 جزئیات
آنلاین دوره Security+
800,000 600,000
محسن حیدری 30 پنج‌شنبه، جمعه 17:30 الی 20:30 پنجشنبه، 20 بهمن 1401 جزئیات
آنلاین دوره Linux Essentials
800,000 600,000
محسن حیدری 24 پنج‌شنبه، جمعه 17:30 الی 20:30 پنجشنبه، 17 فروردین 1402 جزئیات
تست نفوذ تست نفوذ
آنلاین دوره SANS SEC565 : عملیات تیم قرمز
3,800,000 2,850,000
مهندس خضرائی 40 شنبه، دوشنبه، چهارشنبه 18 الی 20 شنبه، 26 آذر 1401 جزئیات
آنلاین دوره ECSA
2,300,000 1,725,000
مهندس حسین زاده 40 شنبه، دوشنبه، چهارشنبه 18 الی 20 شنبه، 19 آذر 1401 جزئیات
آنلاین دوره SANS SEC660
2,300,000 1,725,000
مهندس حسین زاده 30 شنبه، دوشنبه، چهارشنبه 18 الی 20 شنبه، 08 بهمن 1401 جزئیات
آنلاین دوره MSFU
1,100,000 825,000
مهندس تیموری 24 شنبه، دوشنبه، چهارشنبه 17 الی 21 شنبه، 26 آذر 1401 جزئیات
آنلاین دوره SANS SEC504
1,800,000 1,350,000
مهندس تیموری 30 شنبه، دوشنبه، چهارشنبه 17 الی 20 دوشنبه، 10 بهمن 1401 جزئیات
حضوری انلاین دوره SANS SEC504
2,150,000 1,612,500
مهندس تیموری 30 شنبه، دوشنبه، چهارشنبه 17 الی 20 دوشنبه، 10 بهمن 1401 جزئیات
آنلاین دوره PWK
1,600,000 1,200,000
مهندس نوری 32 دوشنبه،سه‌شنبه 17 الی 21 دوشنبه، 19 دی 1401 جزئیات
آنلاین دوره MSFU
1,100,000 825,000
مهندس نوری 24 دوشنبه،سه‌شنبه 17 الی 21 دوشنبه، 17 بهمن 1401 جزئیات
آنلاین دوره SANS SEC487 - OSINT
450,000 337,500
مهندس تیموری 12 پنج‌شنبه، جمعه 11 الی 17 پنجشنبه، 01 دی 1401 جزئیات
حضوری انلاین دوره SANS SEC487 - OSINT
600,000 450,000
مهندس تیموری 12 پنج‌شنبه، چمعه 11 الی 17 پنجشنبه، 01 دی 1401 جزئیات
آنلاین دوره Linux Essentials
800,000 600,000
مهندس تیموری 24 شنبه، دوشنبه، چهارشنبه 15 الی 17 شنبه، 24 دی 1401 جزئیات
آنلاین دوره جامع تست نفوذ وب
8,000,000 6,000,000
مهندس زنجانی 120 پنج‌شنبه و جمعه 10 الی 15 پنجشنبه، 20 بهمن 1401 جزئیات
آنلاین دوره WMI Attack and Defense
1,500,000 1,125,000
مهندس کمالی 16 پنج‌شنبه، جمعه 10 الی 18 پنجشنبه، 13 بهمن 1401 جزئیات
شبکه شبکه
آنلاین دوره CCNP ENCOR
3,500,000 2,625,000
مهندس خردمند 90 شنبه، چهارشنبه 17 الی 21 شنبه، 10 دی 1401 جزئیات
آنلاین دوره LPIC 1
1,500,000 1,125,000
مهندس قائدی 40 شنبه، دوشنبه، چهارشنبه 17 الی 21 شنبه، 24 دی 1401 جزئیات
آنلاین دوره Linux Essentials
800,000 600,000
مهندس تیموری 24 پنج‌شنبه و جمعه 18 الی 22 پنجشنبه، 24 آذر 1401 جزئیات
آنلاین دوره CISCO FirePower
2,250,000 1,687,500
مهندس خردمند 60 یک‌شنبه، سه‌شنبه 17 الی 19 سه شنبه، 20 دی 1401 جزئیات
حضوری انلاین دوره Linux Essentials
950,000 712,500
مهندس تیموری 25 شنبه، دوشنبه، چهارشنبه 15 الی 17 شنبه، 24 دی 1401 جزئیات
آنلاین دوره Network+
420,000 315,000
مهندس کلانتری 36 پنج‌شنبه، جمعه 17:30 الی 20:30 پنجشنبه، 08 دی 1401 جزئیات
برنامه نویسی برنامه نویسی
آنلاین دوره پایتون
1,800,000 1,350,000
مهندس تیموری 52 پنج‌شنبه و جمعه 18 الی 22 پنجشنبه، 29 دی 1401 جزئیات
آنلاین دوره پایتون
1,800,000 1,350,000
مهندس تیموری 52 شنبه، دوشنبه، چهارشنبه 15 الی 17 چهارشنبه، 26 بهمن 1401 جزئیات
حضوری انلاین دوره پایتون
2,150,000 1,612,500
مهندس تیموری 52 شنبه، دوشنبه، چهارشنبه 15 الی 17 چهارشنبه، 26 بهمن 1401 جزئیات
آنلاین دوره پایتون
1,800,000 1,350,000
مهندس تیموری 50 پنج‌شنبه، جمعه 17:30 الی 20:30 پنجشنبه، 14 اردیبهشت 1402 جزئیات