تقویم آموزشی

نام دوره قیمت اساتید مدت برنامه آغاز خرید
امنیت امنیت
آنلاین دوره جامع مهندسی معکوس پیشرفته 25,000,000 مهندس کهساری الهادی 480 پنج‌شنبه و جمعه 17 الی 21 پنجشنبه، 23 تیر 1401 جزئیات
حضوری دوره جامع مهندسی معکوس پیشرفته 25,000,000 مهندس کهساری الهادی 480 پنج‌شنبه و جمعه 17 الی 21 پنجشنبه، 23 تیر 1401 جزئیات
آنلاین دوره تشریح الزامات و مستندسازی عملی ISMS 1,500,000 مهندس واعظی نژاد 24 پنج‌شنبه 17 الی 20 پنجشنبه، 30 تیر 1401 جزئیات
حضوری دوره امنیت سیستم های کنترل و شبکه های صنعتی منطبق بر ICS410: ICS/SCADA Security Essentials 4,200,000 مهندس تاجدینی 32 شنبه تا سه‌شنبه، 8 الی 16 شنبه، 12 شهریور 1401 جزئیات
آنلاین دوره مقدماتی دیجیتال فارنزیک 1,400,000 مهندس کمالی 27 شنبه، دوشنبه، چهارشنبه 17 الی 20 شنبه، 18 تیر 1401 جزئیات
آنلاین دوره مقدماتی شکار تهدید 1,200,000 مهندس کمالی 21 شنبه، دوشنبه، چهارشنبه 17 الی 20 چهارشنبه، 12 مرداد 1401 جزئیات
آنلاین دوره مقدماتی شکار تهدید در شبکه 1,100,000 مهندس کمالی 18 شنبه، دوشنبه، چهارشنبه 17 الی 20 شنبه، 12 شهریور 1401 جزئیات
آنلاین دوره مقدماتی شکار در نقاط پایانی 3,500,000 مهندس کمالی 66 َشنبه، دوشنبه، چهارشنبه 17 الی 20 شنبه، 26 شهریور 1401 جزئیات
آنلاین دوره Splunk Fundamentals 1&2 2,000,000 مهندس شیردلی 40 یک‌شنبه، سه‌شنبه 18 الی 21 یکشنبه، 19 تیر 1401 جزئیات
آنلاین دوره SANS SEC501 1,200,000 مهندس تیموری 30 شنبه، دوشنبه، چهارشنبه 17 الی 20 شنبه، 18 تیر 1401 جزئیات
آنلاین دوره SANS SEC450 2,000,000 مهندس زمانی 40 شنبه، دوشنبه 18 الی 21 شنبه، 05 شهریور 1401 جزئیات
آنلاین دوره Security+ 800,000 مهندس تیموری 30 پنج‌شنبه و جمعه 15 الی 18 پنجشنبه، 30 تیر 1401 جزئیات
آنلاین دوره Linux Essentials 800,000 مهندس تیموری 24 پنج‌شنبه و جمعه 15 تا 18 پنجشنبه، 03 شهریور 1401 جزئیات
آنلاین دوره پایتون 1,800,000 مهندس تیموری 50 پنج‌شنبه و جمعه 15 الی 18 پنجشنبه، 31 شهریور 1401 جزئیات
آنلاین دوره SANS MGT551 2,500,000 مهندس زمانی 30 پنج‌شنبه و جمعه 9 الی 14 پنجشنبه، 23 تیر 1401 جزئیات
آنلاین دوره رایگان مهندسی اجتماعی رایگان مهندس زمانی مهندس خضرائی 20 پنج‌شنبه و جمعه 9 الی 14 پنجشنبه، 03 شهریور 1401 جزئیات
آنلاین دوره Security+ 800,000 مهندس تیموری 28 پنج‌شنبه و جمعه 18 الی 22 پنجشنبه، 17 شهریور 1401 جزئیات
تست نفوذ تست نفوذ
آنلاین دوره SANS SEC565 : عملیات تیم قرمز و شبیه سازی حملات مهاجم سایبری 3,800,000 مهندس خضرائی 40 شنبه، دوشنبه، چهارشنبه 17 الی 20 شنبه، 05 شهریور 1401 جزئیات
آنلاین دوره تست‌نفوذ Mobile Application 1,600,000 مهندس طاهری 30 یک‌شنبه، سه‌شنبه 16 الی 19 یکشنبه، 19 تیر 1401 جزئیات
آنلاین دوره MSFU - متاسپلویت 950,000 مهندس تیموری 24 پنج‌شنبه و جمعه 18 الی 22 پنجشنبه، 23 تیر 1401 جزئیات
آنلاین دوره تست‌نفوذ وایرلس - WiFu 1,250,000 مهندس طاهری 20 شنبه، دوشنبه، چهارشنبه 16 الی 19 شنبه، 18 تیر 1401 جزئیات
آنلاین دوره SANS SEC560 2,000,000 مهندس طاهری 30 شنبه، دوشنبه، چهارشنبه 16 الی 19 شنبه، 08 مرداد 1401 جزئیات
آنلاین دوره ECSA 2,300,000 مهندس طاهری 40 شنبه، دوشنبه، چهارشنبه 16 الی 19 شنبه، 05 شهریور 1401 جزئیات
آنلاین دوره SANS SEC660 2,300,000 مهندس طاهری 30 شنبه، دوشنبه، چهارشنبه 16 الی 19 شنبه، 09 مهر 1401 جزئیات
آنلاین دوره SANS SEC504 1,400,000 مهندس تیموری 30 شنبه، دوشنبه، چهارشنبه 17 الی 20 چهارشنبه، 12 مرداد 1401 جزئیات
آنلاین دوره CEH v.11 2,000,000 مهندس تیموری 44 یک‌شنبه و سه‌شنبه 17 الی 21 چهارشنبه، 15 تیر 1401 جزئیات
آنلاین دوره PWK 1,600,000 مهندس تیموری 32 یک‌شنبه و سه‌شنبه 17 الی 21 سه شنبه، 25 مرداد 1401 جزئیات
آنلاین دوره MSFU 1,100,000 مهندس تیموری 24 یک‌شنبه و سه‌شنبه 17 الی 21 یکشنبه، 27 شهریور 1401 جزئیات
شبکه شبکه
آنلاین دوره CCNP ENCOR 3,500,000 مهندس خردمند 90 شنبه، چهارشنبه 17 الی 21 شنبه، 29 مرداد 1401 جزئیات
آنلاین دوره LPIC 1 1,500,000 مهندس قائدی 40 شنبه، دوشنبه، چهارشنبه 17 الی 21 شنبه، 30 مهر 1401 جزئیات
آنلاین دوره CCNA 200-301 1,600,000 مهندس خردمند 60 شنبه، چهارشنبه 17 الی 21 شنبه، 18 تیر 1401 جزئیات
آنلاین دوره Network+ 420,000 مهندس کلانتری 36 پنج‌شنبه و جمعه 18 الی 22 پنجشنبه، 13 مرداد 1401 جزئیات
آنلاین دوره Linux Essentials 800,000 مهندس تیموری 24 پنج‌شنبه و جمعه 18 الی 22 پنجشنبه، 14 مهر 1401 جزئیات
برنامه نویسی برنامه نویسی
آنلاین دوره برنامه نویسی پایتون 1,800,000 مهندس تیموری 50 پنج‌شنبه و جمعه 12 الی 15 پنجشنبه، 30 تیر 1401 جزئیات
آنلاین دوره پایتون 1,800,000 مهندس تیموری 52 پنج‌شنبه و جمعه 18 الی 22 پنجشنبه، 05 آبان 1401 جزئیات