تقویم آموزشی

نام دوره قیمت اساتید مدت برنامه آغاز خرید
امنیت امنیت
آنلاین دوره SANS FOR508 5,000,000 مهندس کریمی 36 شنبه، چهارشنبه 20 الی 22 شنبه، 15 اردیبهشت 1403 جزئیات
آنلاین دوره SANS SEC401 1,750,000 مهندس تیموری 30 یک‌شنبه، سه‌شنبه 18 الی 21 یکشنبه، 16 اردیبهشت 1403 جزئیات
آنلاین دوره SANS SEC501 2,000,000 مهندس تیموری 30 یک‌شنبه، سه‌شنبه 18 الی 21 یکشنبه، 20 خرداد 1403 جزئیات
آنلاین دوره SANS SEC504 3,000,000 مهندس تیموری 30 یک‌شنبه، سه‌شنبه 18 الی 21 یکشنبه، 24 تیر 1403 جزئیات
آنلاین دوره SANS SEC450 3,250,000 مهندس تیموری 39 یک‌شنبه، سه‌شنبه 18 الی 21 یکشنبه، 28 مرداد 1403 جزئیات
آنلاین دوره Security+ 1,350,000 مهندس علمی 30 پنج‌شنبه، جمعه 17 الی 20 پنجشنبه، 24 خرداد 1403 جزئیات
آنلاین دوره مهندسی معکوس بدافزار - مقدماتی 5,000,000 مهندس طلوعی 30 پنج‌شنبه، جمعه 17 الی 20 پنجشنبه، 20 اردیبهشت 1403 جزئیات
آنلاین دوره SANS SEC550 3,500,000 مهندس خضرائی 30 پنج‌شنبه، 14 الی 18 پنجشنبه، 20 اردیبهشت 1403 جزئیات
آنلاین دوره SANS SEC450 2,700,000 مهندس تیموری 40 یک‌شنبه، سه‌شنبه 18 الی 21 یکشنبه، 30 اردیبهشت 1403 جزئیات
آنلاین دوره SANS SEC503 3,200,000 مهندس علیزاده 39 شنبه، دوشنبه 18 الی 21 شنبه، 05 خرداد 1403 جزئیات
آنلاین دوره SANS SEC511 3,200,000 مهندس علیزاده 39 شنبه، دوشنبه 18 الی 21 شنبه، 08 اردیبهشت 1403 جزئیات
آنلاین دوره Splunk Fundamentals 1&2 5,000,000 مهندس شیردلی 70 شنبه، دوشنبه 18 الی 21 شنبه، 02 تیر 1403 جزئیات
آنلاین دوره Windows Internals - Foundation 4,300,000 مهندس کمالی 40 دوشنبه، چهارشنبه 17 الی 20 دوشنبه، 27 فروردین 1403 جزئیات
آنلاین دوره پیشرفته Active Directory Attack and Defense 4,500,000 مهندس کمالی 40 شنبه، سه‌شنبه 17 الی 20 شنبه، 08 اردیبهشت 1403 جزئیات
آنلاین دوره Security+ 1,350,000 مهندس علمی 30 پنج‌شنبه، جمعه 17 الی 20 پنجشنبه، 30 فروردین 1403 جزئیات
تست نفوذ تست نفوذ
آنلاین دوره CEH v.12 3,200,000 مهندس امیرحسین بابایی 48 یک‌شنبه، دوشنبه، چهارشنبه 18 الی 21 یکشنبه، 16 اردیبهشت 1403 جزئیات
آنلاین دوره PWK 2,400,000 مهندس امیرحسین بابایی 30 یک‌شنبه، دوشنبه، چهارشنبه 18 الی 21 یکشنبه، 27 خرداد 1403 جزئیات
آنلاین دوره MSFU 1,650,000 مهندس امیرحسین بابایی 21 یک‌شنبه، دوشنبه، چهارشنبه 18 الی 21 یکشنبه، 21 مرداد 1403 جزئیات
آنلاین دوره جامع تست نفوذ وب 12,000,000 مهندس زنجانی 120 پنج‌شنبه و جمعه 10 الی 14 پنجشنبه، 27 اردیبهشت 1403 جزئیات
آنلاین دوره پایه تا پیشرفته تست نفوذ اندروید 5,500,000 مهندس خرمدل نیک 60 پنج‌شنبه، جمعه 10 الی 14 پنجشنبه، 03 خرداد 1403 جزئیات
آنلاین دوره SANS SEC504 3,000,000 مهندس تیموری 30 یک‌شنبه، سه‌شنبه 18 الی 21 یکشنبه، 02 اردیبهشت 1403 جزئیات
آنلاین دوره SANS SEC565 : عملیات تیم قرمز 4,500,000 مهندس خضرائی 40 شنبه، دوشنبه، چهارشنبه 18 الی 20 شنبه، 15 اردیبهشت 1403 جزئیات
آنلاین دوره SANS SEC504 2,500,000 مهندس تیموری 30 شنبه، دوشنبه، چهارشنبه 18 الی 21 شنبه، 25 فروردین 1403 جزئیات
آنلاین دوره SANS SEC542 2,850,000 مهندس تیموری 30 شنبه، دوشنبه، چهارشنبه 18 الی 20 شنبه، 22 اردیبهشت 1403 جزئیات
آنلاین دوره SANS SEC560 2,850,000 مهندس تیموری 30 شنبه، دوشنبه، چهارشنبه 18 الی 21 شنبه، 12 خرداد 1403 جزئیات
آنلاین دوره SANS SEC573 2,500,000 مهندس تیموری 30 شنبه، دوشنبه، چهارشنبه 18 الی 21 شنبه، 09 تیر 1403 جزئیات
شبکه شبکه
آنلاین دوره Network+ 650,000 مهندس کلانتری 36 پنج‌شنبه، جمعه 17 الی 20 پنجشنبه، 13 اردیبهشت 1403 جزئیات
آنلاین دوره Linux Essentials 1,350,000 مهندس شاپوری 24 پنج‌شنبه، جمعه 17 الی 20 پنجشنبه، 28 تیر 1403 جزئیات
آنلاین دوره Linux Essentials 1,350,000 مهندس شاپوری 24 پنج‌شنبه، جمعه 12 الی 15 پنجشنبه، 20 اردیبهشت 1403 جزئیات
آنلاین دوره CCNA 200-301 2,750,000 مهندس خردمند 60 شنبه، یک‌شنبه، چهارشنبه 18 الی 21 شنبه، 25 فروردین 1403 جزئیات
آنلاین دوره Linux Essentials 1,350,000 مهندس شاپوری 24 پنج‌شنبه، جمعه 17 الی 20 پنجشنبه، 10 خرداد 1403 جزئیات
آنلاین دوره CCNP ENCOR 4,000,000 مهندس خردمند 90 شنبه، یک‌شنبه، چهارشنبه 18 الی 21 شنبه، 26 خرداد 1403 جزئیات
آنلاین دوره LPIC1 2,000,000 مهندس سیلانی 42 شنبه، یک‌شنبه، چهارشنبه 18 الی 21 شنبه، 13 مرداد 1403 جزئیات
برنامه نویسی برنامه نویسی
آنلاین دوره پایتون 3,000,000 عرفان عارف مهر 48 پنج‌شنبه، جمعه 17 الی 20 پنجشنبه، 25 مرداد 1403 جزئیات
آنلاین دوره پایتون 3,000,000 مهندس تیموری 52 پنج‌شنبه، جمعه 12 الی 15 پنجشنبه، 30 فروردین 1403 جزئیات
آنلاین دوره پایتون 3,000,000 مهندس تیموری 50 پنج‌شنبه، جمعه 12 الی 15 پنجشنبه، 10 خرداد 1403 جزئیات
آنلاین دوره پایتون 3,000,000 مهندس تیموری 50 پنج‌شنبه، جمعه 17 الی 20 پنجشنبه، 24 خرداد 1403 جزئیات