دوره مقدماتی شکار تهدید در شبکه

معرفی دوره مقدماتی شکار تهدید در شبکه

چقدر از عدم وجود فعالیت‌های مخرب در شبکه‌ی سازمان خود اطمینان دارید؟

شکار تهدید به طور مداوم تمامی زیرساخت‌های فناوری اطلاعات سازمان را تحت نظر قرار می‌دهد تا از هرگونه فعالیت مشکوک و مخرب جلوگیری و مهاجمان را قبل از اجرای حملاتشان شناسایی کند. شکار تهدید در شبکه به این معناست که با استفاده از ابزارهای امنیتی، نظارت فعال و تجزیه و تحلیل ترافیک شبکه، تهدیدات بالقوه موجود در شبکه سازمان را تشخیص بدهید. 
دوره مقدماتی شکار تهدید در شبکه، سومین دوره از دوره جامع شکار تهدید مقدماتی است که توسط اساتید مجرب و متخصص آکادمی لیان تهیه و تدوین شده و به صورت پایه‌ای شما را با شکار تهدید در شبکه آشنا می‌کند و به مباحث شکار ترافیک مشکوک در شبکه و Web Shell ها می‌پردازد.

content-photos/350/3197/fSi9Laau0FOSgsNy_WHITE.jpg

سرفصل دوره مقدماتی شکار تهدید در شبکه

 • معرفی شکار تهدید در شبکه  (Introduction to Network Hunting)
 • شکار ترافیک مشکوک  (Suspicious Traffic Hunting)
 • شکار در Web Shell ها  (Hunting Web Shells)
   

سرفصل دوره مقدماتی شکار تهدید در شبکه

 • معرفی شکار تهدید در شبکه  (Introduction to Network Hunting)
 • شکار ترافیک مشکوک  (Suspicious Traffic Hunting)
 • شکار در Web Shell ها  (Hunting Web Shells)
   

پیش‌نیاز دوره مقدماتی شکار تهدید در شبکه

 • آشنایی کافی از شبکه‌های سازمانی
 • آشنایی مناسب از حملات رایج در بستر شبکه
   

پیش‌نیاز دوره مقدماتی شکار تهدید در شبکه

 • آشنایی کافی از شبکه‌های سازمانی
 • آشنایی مناسب از حملات رایج در بستر شبکه
   
content-photos/350/3194/wcaqhgCMJmgvezpV_WHITE2.jpg

توانایی‌های افراد پس از گذراندن دوره مقدماتی شکار تهدید در شبکه

عمده مبحثی که با گذراندن این دوره می‌آموزید، بررسی ترافیک شبکه و شناسایی رفتارهای مشکوک است.
 

توانایی‌های افراد پس از گذراندن دوره مقدماتی شکار تهدید در شبکه

عمده مبحثی که با گذراندن این دوره می‌آموزید، بررسی ترافیک شبکه و شناسایی رفتارهای مشکوک است.
 

مخاطبین دوره مقدماتی شکار تهدید در شبکه

 • کارشناسان تیم آبی/ بنفش
 • کارشناسان فعال در مرکز عملیات امنیت
 • علاقمندان به حوزه امنیت
 • کارشناسان فعال در مرکز پاسخ‌گویی به حوادث
 • مدیران ارشد امنیت اطلاعات
   

مخاطبین دوره مقدماتی شکار تهدید در شبکه

 • کارشناسان تیم آبی/ بنفش
 • کارشناسان فعال در مرکز عملیات امنیت
 • علاقمندان به حوزه امنیت
 • کارشناسان فعال در مرکز پاسخ‌گویی به حوادث
 • مدیران ارشد امنیت اطلاعات