بنر
بنر2

دوره مقدماتی شکار در لایه‌ های نقاط پایانی

معرفی دوره مقدماتی شکار در لایه های نقاط پایانی

با گذراندن این دوره، سطح مقدماتی مبحث شکار تهدید را به پایان می‌رسانید و برای ادامه مسیر شکار تهدید و ورود به بازار کار این حوزه آماده می‌شوید.
جهت تسلط بر حوزه شکار تهدید، یادگیری شکار در نقاط پایانی یا به عبارتی آگاهی از امنیت شبکه و نقاط پایانی (endpoint)، تجزیه و تحلیل داده‌ها، تجزیه و تحلیل بدافزارها و رخدادهای امنیت سایبری بسیار ضروری است. 
دوره مقدماتی شکار در لایه های نقاط پایانی آخرین دوره از دوره جامع شکار تهدید مقدماتی است که بر اساس دانش اساتید متخصص آکادمی لیان در طول سال‌ها تجربه در این حوزه تهیه و تدوین شده است. در این دوره ابتدا با مفهوم شکار در نقاط پایانی آشنا می‌شوید، بدافزارها و طریقه‌ی آنالیز و تشخیص ناهنجاری‌های مرتبط را می‌آموزید و در ادامه بر تحلیل پیشرفته رخدادهای امنیتی از جمله تحلیل سرقت اعتبار، WMI و حملات مبتنی بر پاورشل تسلط می‌یابید.

content-photos/351/3202/fNxpDIe8ZO36IV1i_WHITE.jpg

سرفصل دوره مقدماتی شکار در لایه های نقاط پایانی

 • معرفی شکار در نقاط پایانی  (Introduction to Endpoint Hunting)
 • معرفی بدافزارها  (Malware Overview)
 • معرفی Event ID ها ،  SIEM و تحلیل لاگ  (Event IDs, Log Analysis & SIEM)
 • بررسی و تحلیل عمیق سرقت اعتبار (Credential Theft Deep Analysis)
 • تاکتیک‎های مرتبط با  Lateral Movement
 • بررسی و تحلیل WMI و حملات مبتنی بر پاورشل (Investigating WMI and PowerShell-Based Attacks)
 • فارنزیک و تحلیل عمیق حافظه  (Memory Forensics Deep Analysis)
 • آنالیز بدافزارها و تشخیص آنومالی‌ها (Malware Analysis and Anomaly Detection)
   

سرفصل دوره مقدماتی شکار در لایه های نقاط پایانی

 • معرفی شکار در نقاط پایانی  (Introduction to Endpoint Hunting)
 • معرفی بدافزارها  (Malware Overview)
 • معرفی Event ID ها ،  SIEM و تحلیل لاگ  (Event IDs, Log Analysis & SIEM)
 • بررسی و تحلیل عمیق سرقت اعتبار (Credential Theft Deep Analysis)
 • تاکتیک‎های مرتبط با  Lateral Movement
 • بررسی و تحلیل WMI و حملات مبتنی بر پاورشل (Investigating WMI and PowerShell-Based Attacks)
 • فارنزیک و تحلیل عمیق حافظه  (Memory Forensics Deep Analysis)
 • آنالیز بدافزارها و تشخیص آنومالی‌ها (Malware Analysis and Anomaly Detection)
   

پیش‌نیاز دوره مقدماتی شکار در لایه های نقاط پایانی

 • آشنایی با حملات رایج در بستر شبکه
 • آشنایی با حملات رایج در نقاط پایانی
 • آشنایی با ساختار شبکه‌های سازمانی

پیش‌نیاز دوره مقدماتی شکار در لایه های نقاط پایانی

 • آشنایی با حملات رایج در بستر شبکه
 • آشنایی با حملات رایج در نقاط پایانی
 • آشنایی با ساختار شبکه‌های سازمانی
content-photos/351/3199/2McC3rZxlFROKFr7_WHITE2.jpg

توانایی‌های افراد پس از گذراندن دوره مقدماتی شکار در لایه های نقاط پایانی

 • آنالیز تکنیک‌های Internal Lateral Movement
 • شناسایی حملات مبتنی بر LoL از طریق شناسایی رفتارهای مشکوک در PowerShell و WMI
 • بررسی ترافیک شبکه و شناسایی رفتارهای مشکوک
 • بررسی و شناسایی شیوه‌های Credential Dumping
   

توانایی‌های افراد پس از گذراندن دوره مقدماتی شکار در لایه های نقاط پایانی

 • آنالیز تکنیک‌های Internal Lateral Movement
 • شناسایی حملات مبتنی بر LoL از طریق شناسایی رفتارهای مشکوک در PowerShell و WMI
 • بررسی ترافیک شبکه و شناسایی رفتارهای مشکوک
 • بررسی و شناسایی شیوه‌های Credential Dumping
   

مخاطبین دوره مقدماتی شکار در لایه های نقاط پایانی

 • شکارشناسان تیم آبی/بنفش
 • کارشناسان فعال در مرکز عملیات امنیت
 • علاقمندان به حوزه امنیت
 • کارشناسان فعال در مرکز پاسخ‌گویی به حوادث
 • مدیران ارشد امنیت اطلاعات
   

مخاطبین دوره مقدماتی شکار در لایه های نقاط پایانی

 • شکارشناسان تیم آبی/بنفش
 • کارشناسان فعال در مرکز عملیات امنیت
 • علاقمندان به حوزه امنیت
 • کارشناسان فعال در مرکز پاسخ‌گویی به حوادث
 • مدیران ارشد امنیت اطلاعات