دوره Windows Internals - Foundation

 • آنلاین
  دوره Windows Internals - Foundation
  قیمت 4,300,000 تومان
  مدت زمان(ساعت) 40
  برنامه دوشنبه، چهارشنبه 17 الی 20
  تاریخ شروع دوشنبه، 28 خرداد 1403

  اساتید

  مهندس کمالی

ویندوز یک سیستم‌عامل بزرگ و پیچیده است. درک نحوه کارکرد ویندوز می‌تواند به توسعه‌دهندگان کمک کند تا بیشترین بهره را از آن ببرند. توسعه‌دهندگان نرم‌افزار برای ویندوز باید نحوه عملکرد ویندوز، مکانیزم‌ها و الگوریتم‌های آن را درک کنند تا بتوانند نرم‌افزار بهتری بنویسند که بتواند از نقاط قوت ویندوز استفاده کند. سیستم‌ها و پردازش‌هایی که در داخل ویندوز 10 صورت می‌گیرد بسیار پیشرفته بوده و شما با یادگیری اصول آن می‌توانید هسته یکپارچه‌سازی بین دستگاه‌هایی که از ویندوز 10 استفاده می‌کنند را متوجه شده و به خوبی با معماری سیستم ویندوز 10 آشنا شوید. یادگیری این فرآیندها علاوه بر اینکه برای توسعه‌دهندگان الزامی است، برای کارشناسان امنیت سایبری نیز به دلیل استفاده گسترده مهاجمین سایبری از ویژگی‌های ویندوز در جهت اهداف مخرب، مزایای زیادی به همراه دارد. 
در دوره Windows Internals به شما مبانی سیستم عامل ویندوز، مکانیزم‌ها و معماری اصلی آن را به شما آموزش خواهیم داد. هنگام توسعه برنامه‌های ویندوز، شناخت APIهای سطح پایین و همچنین شناخت عملکرد داخلی ضروری است. در این دوره آموزشی، Windows Internals: Foundations، ابتدا مفاهیم اساسی ویندوز، مانند فرآیندها و Threadها را بررسی خواهیم کرد. در مرحله بعد، نحوه استفاده از دیباگر WinDbg را برای به دست آوردن بینش در مورد عملکرد ویندوز خواهیم فهمید. در نهایت، نحوه فراخوانی سیستمی، مکانیزم‌های امنیتی در ویندوز و همچنین نحوه مدیریت حافظه در ویندوز را خواهیم آموخت. پس از پایان این دوره ، مهارت‌ها و دانش پایه‌ای  Windows Internals مورد نیاز برای کاوش بیشتر در سیستم‌عامل را خواهیم داشت. لازم به توضیح است که مفاهیم دوره جاری بر اساس کتاب Windows Internals می‌باشد.
این دوره برای تحلیل‌گران امنیت، توسعه‌دهندگان و محققین بسیار کاربردی می‌باشد.

مزایای آکادمی لیان

سرفصل دوره Windows Internals - Foundation

سرفصل‌های دوره Windows Internals - Foundation براساس نیاز کارشناسان حوزه امنیت سایبری و به منظور شناخت اجزا و نحوه کارکرد اجزای داخلی سیستم‌عامل ویندوز طراحی و ارائه شده است. همچنین با توجه به اینکه این دوره براساس نیاز بازار کار طراحی و ارائه شده است، امکان تغییر بخشی از سرفصل‌ها براساس نظر استاد دوره وجود خواهد داشت.

content-photos/392/3972/e4bdz5BrhCL7qqaT_6.webp

سرفصل دوره Windows Internals - Foundation

سرفصل‌های دوره Windows Internals - Foundation براساس نیاز کارشناسان حوزه امنیت سایبری و به منظور شناخت اجزا و نحوه کارکرد اجزای داخلی سیستم‌عامل ویندوز طراحی و ارائه شده است. همچنین با توجه به اینکه این دوره براساس نیاز بازار کار طراحی و ارائه شده است، امکان تغییر بخشی از سرفصل‌ها براساس نظر استاد دوره وجود خواهد داشت.

content-photos/392/3972/e4bdz5BrhCL7qqaT_6.webp
 • Process
 • Virtual Memory
 • Threads
 • User Mode vs. Kernel Mode
 • General System Architecture
 • SubSystem
 • Subsystem API DLL
 • System Calls
 • Debugging Tools for Windows
 • Introduction with WinDBG
 • WinDbg in Action: User Mode
 • WinDbg in Action: Kernel Mode
 • Core System Files
 • Object and Handles
 • Sessions
 • System Processes
 • Process Creation
 • Loader
 • Process Destruction
 • Process Data Structures
 • Protected Processess
 • Protected Processess Light
 • UWP Processess
 • Minimal Processess
 • Pico Processess
 • Jobs Overview
 • Job Limits
 • Job API
 • Nested Jobs
 • Virtual Machines vs. Containers
 • Silos
 • Windows Containers
 • What is Threads?
 • Threads and Processors
 • Scheduling Basics
 • Priorities
 • Scheduling Threads
 • Multiprocessor Scheduling
 • Threads and Stack
 • Kernel Stack
 • User Stack
 • Threads API
 • Creating Threads
 • Simple Parallelism
 • Managing Memeory
 • Process Address Space
 • Virtual Page State
 • Committed vs. Reserved Memeory
 • Memory Counters
 • Sharing Memory
 • Protecting Memory
 • Virtual Address Translation
 • Page Files
 • Phsical Page Dynamics
 • User Mode APIs
 • The Virtual APIs
 • Heaps
 • The C/C++ Runtime
 • Kernel APIs
 • Memory Mapped Files
 • Large Pages
 • Injecting a DLL
 • ASLR
 • Kernel Objects
 • Object Types
 • Object Structure
 • Objects and Handles
 • Sharing by Name
 • Sharing by Inheritance
 • Sharing by Duplication
 • Object Name
 • Working with Handles
 • Single Instance Processes
 • Private Object Namespace
 • Zombie Processes and Threads
 • User and GDI Objects
 • Structured Exception Handling
 • First and Second Chance Exceptions
 • SEH and Hig Level Exceptions
 • System Crash
 • System Crash Configuration
 • Memory Dump Type
 • Analyzing a Kernel Dump
 • Odds and Ends
 • Security System Components
 • Protecting Objects
 • Account Rights and Privilege
 • Access Token of Processes and Threads
 • Security Auditing
 • Impersonation
 • Security descriptors
 • تسلط به زبان C
 • فهم پایه‌ای در حوزه سیستم‌عامل‌های ویندوز
   
 • شناخت مبانی سیستم‌عامل ویندوز
 • شناخت مکانیزم فعالیت سیستم‌عامل ویندوز
 • شناخت معماری سیستم‌عامل ویندوز
 • شناخت APIهای سطح پایین 
 • شناخت عملکرد داخلی ویندوز
 • تحلیل‌گران امنیت 
 • توسعه‌دهندگان
 • علاقمندان به حوزه امنیت
 • محققین
 • و …