بنر
بنر2

دوره آموزشی CCNP SCOR 350-701

معمولاً در تمامی سیستم‌های شبکه‌ای، وظیفه اصلی برعهده کسی‌ست که امنیت شبکه را تامین می‌کند. چرا که نفوذ به شبکه می‌تواند موجب به سرقت رفتن اطلاعات زیادی باشد. درنتیجه مبحث امنیت در شبکه از اهمیت زیادی برخوردار بوده و نیازمند دوره‌های پیشرفته‌تری مانند CCNP SCOR است. دوره‌ای که در آن مباحث تکمیلی و در سطوح بالا از ایجاد امنیت در شبکه‌های مبتن بر سیسکو ارائه می‌شود. دوره CCNP SCOR 701-350 مجموعه مهارت‌های گسترده‌ای از جمله امنیت شبکه، فضای ابری، محتوا، حفاظت و شناسایی نقاط پایانی، دسترسی، دید و استقرار امن شبکه را پوشش می‌دهد. CCNP SCOR نشان‌دهنده آشنایی شدید با فناوری‌های امنیتی اصلی است، به همین دلیل است که این آموزش ملزومات پیاده‌سازی و اجرای فناوری‌های امنیتی اصلی سیسکو را پوشش می‌دهد. گذراندن این دوره برای هرکسی که شبکه خود را مدیریت می‌کند یا امنیت آن را برعهده دارد، مناسب است. همچنین با گذراندن این دوره، دانشجویان می‌توانند خود را برای آزمون SCOR 701-350 آماده کنند.

مزایای آکادمی لیان

سرفصل دوره آموزشی CCNP SCOR 350-701

1.1 Explain common threats against on-premises and cloud environments

 • 1.1.a On-premises: viruses, trojans, DoS/DDoS attacks, phishing, rootkits, man-in-the-middle attacks, SQL injection, cross-site scripting, malware
 • 1.1.b Cloud: data breaches, insecure APIs, DoS/DDoS, compromised credentials

1.2 Compare common security vulnerabilities such as software bugs, weak and/or hardcoded passwords, SQL injection, missing encryption, buffer overflow, path traversal, cross-site scripting/forgery

1.3 Describe functions of the cryptography components such as hashing, encryption, PKI, SSL, IPsec, NAT-T IPv4 for IPsec, pre-shared key and certificate based authorization

1.4 Compare site-to-site VPN and remote access VPN deployment types such as sVTI, IPsec, Cryptomap, DMVPN, FLEXVPN including high availability considerations, and AnyConnect

1.5 Describe security intelligence authoring, sharing, and consumption

1.6 Explain the role of the endpoint in protecting humans from phishing and social engineering attacks

1.7 Explain North Bound and South Bound APIs in the SDN architecture

1.8 Explain DNAC APIs for network provisioning, optimization, monitoring, and troubleshooting

1.9 Interpret basic Python scripts used to call Cisco Security appliances APIs

2.1 Compare network security solutions that provide intrusion prevention and firewall capabilities

2.2 Describe deployment models of network security solutions and architectures that provide intrusion prevention and firewall capabilities

2.3 Describe the components, capabilities, and benefits of NetFlow and Flexible NetFlow records

2.4 Configure and verify network infrastructure security methods (router, switch, wireless)

 • 2.4.a Layer 2 methods (Network segmentation using VLANs and VRF-lite; Layer 2 and port security; DHCP snooping; Dynamic ARP inspection; storm control; PVLANs to segregate network traffic; and defenses against MAC, ARP, VLAN hopping, STP, and DHCP rogue attacks
 • 2.4.b Device hardening of network infrastructure security devices (control plane, data plane, management plane, and routing protocol security)

2.5 Implement segmentation, access control policies, AVC, URL filtering, and malware protection

2.6 Implement management options for network security solutions such as intrusion prevention and perimeter security (Single vs. multidevice manager, in-band vs. out-of-band, CDP, DNS, SCP, SFTP, and DHCP security and risks)

2.7 Configure AAA for device and network access (authentication and authorization, TACACS+, RADIUS and RADIUS flows, accounting, and dACL)

2.8 Configure secure network management of perimeter security and infrastructure devices (secure device management, SNMPv3, views, groups, users, authentication, and encryption, secure logging, and NTP with authentication)

2.9 Configure and verify site-to-site VPN and remote access VPN

 • 2.9.a Site-to-site VPN utilizing Cisco routers and IOS
 • 2.9.b Remote access VPN using Cisco AnyConnect Secure Mobility client
 • 2.9.c Debug commands to view IPsec tunnel establishment and troubleshooting

3.1 Identify security solutions for cloud environments

 • 3.1.a Public, private, hybrid, and community clouds
 • 3.1.b Cloud service models: SaaS, PaaS, IaaS (NIST 800-145)

3.2 Compare the customer vs. provider security responsibility for the different cloud service models

 • 3.2.a Patch management in the cloud
 • 3.2.b Security assessment in the cloud
 • 3.2.c Cloud-delivered security solutions such as firewall, management, proxy, security intelligence, and CASB

3.3 Describe the concept of DevSecOps (CI/CD pipeline, container orchestration, and security

3.4 Implement application and data security in cloud environments

3.5 Identify security capabilities, deployment models, and policy management to secure the cloud

3.6 Configure cloud logging and monitoring methodologies

3.7 Describe application and workload security concepts

4.1 Implement traffic redirection and capture methods

4.2 Describe web proxy identity and authentication including transparent user identification

4.3 Compare the components, capabilities, and benefits of local and cloud-based email and web solutions (ESA, CES, WSA)

4.4 Configure and verify web and email security deployment methods to protect on-premises and remote users (inbound and outbound controls and policy management)

4.5 Configure and verify email security features such as SPAM filtering, antimalware filtering, DLP, blacklisting, and email encryption

4.6 Configure and verify secure internet gateway and web security features such as blacklisting, URL filtering, malware scanning, URL categorization, web application filtering, and TLS decryption

4.7 Describe the components, capabilities, and benefits of Cisco Umbrella

4.8 Configure and verify web security controls on Cisco Umbrella (identities, URL content settings, destination lists, and reporting)

5.1 Compare Endpoint Protection Platforms (EPP) and Endpoint Detection & Response (EDR) solutions

5.2 Explain antimalware, retrospective security, Indication of Compromise (IOC), antivirus, dynamic file analysis, and endpoint-sourced telemetry

5.3 Configure and verify outbreak control and quarantines to limit infection

5.4 Describe justifications for endpoint-based security

5.5 Describe the value of endpoint device management and asset inventory such as MDM

5.6 Describe the uses and importance of a multifactor authentication (MFA) strategy

5.7 Describe endpoint posture assessment solutions to ensure endpoint security

5.8 Explain the importance of an endpoint patching strategy

6.1 Describe identity management and secure network access concepts such as guest services, profiling, posture assessment and BYOD

6.2 Configure and verify network access device functionality such as 802.1X, MAB, WebAuth

6.3 Describe network access with CoA

6.4 Describe the benefits of device compliance and application control

6.5 Explain exfiltration techniques (DNS tunneling, HTTPS, email, FTP/SSH/SCP/SFTP, ICMP, Messenger, IRC, NTP)

6.6 Describe the benefits of network telemetry

6.7 Describe the components, capabilities, and benefits of these security products and solutions

 • 6.7.a Cisco Stealthwatch
 • 6.7.b Cisco Stealthwatch Cloud
 • 6.7.c Cisco pxGrid
 • 6.7.d Cisco Umbrella Investigate
 • 6.7.e Cisco Cognitive Threat Analytics
 • 6.7.f Cisco Encrypted Traffic Analytics
 • 6.7.g Cisco AnyConnect Network Visibility Module (NVM)

پیشنیاز دوره CCNP SCOR 350-701، گذراندن دوره‌های CCNA 200-301 و CCNP ENCOR می‌باشد. همچنین توصیه می‌شود آشنایی نسبی با مفاهیم ابتدایی حوزه امنیت اطلاعات (مانند دوره Security+) نیز داشته باشید. 

تهدیدات امنیتی در سیستم‌های شبکه، روز به روز بیشتر می‌شوند. چرا که سازمان‌هایی که از سیستم‌های شبکه استفاده می‌کنند نیز در حال افزایش هستند. درنتیجه برای جلوگیری از این تهدیدات و یا مقابله با آن‌ها، به متخصصانی نیاز است که بتوانند امنیت اسناد و اطلاعات را حفظ کنند. این متخصصان باید با پیکربندی، مدیریت، طراحی راهکارهای دفاعی، استفاده از تجهیزات فایروال و... آشنایی کامل داشته باشند و بتوانند از آن‌ها برای ایمن کردن شبکه استفاده کنند. پس از گذراندن این دوره پیشرفته، انجام تمامی موارد بالا را قادر خواهید بود.

در یک کلمه می‌توان گفت که "امنیت‌کاران"، مخاطبین اصلی این دوره هستند. امنیت‌کاران افرادی هستند که با استفاده از دانش خود و تکنیک‌هایی که فراگرفته‌‌اند، شبکه‌های موجود را ایمن‌سازی می‌کنند. حال ممکن است که این شبکه‌ها برپایه تجهیزات سیسکو بنا شده باشند. درنتیجه امنیت‌کار مربوطه، باید برای رسیدن به سطوح بالا در زمینه ایمن‌سازی، در این دوره یعنی CCNP Security شرکت کند. اما به‌طور کلی افراد زیر نیز می‌توانند در این دوره شرکت کنند:

 • امنیت‌کاران
 • کارشناسان و مدیران شبکه
 • دانشجویان علاقمند به مباحث امنیت شبکه
 • مدیران و کارشناسان IT سازمان‌ها
 • متخصصان security شبکه
 • علاقمندان به یادگیری مهارت‌های پیشرفته مورد نیاز برای تجهیزات سیسکو