وبینار پاسخگویی به حوادث | Incident Response

سازمان‌ها برای امن نگه‌داشتن بسترهای اطلاعاتی خود، همواره باید با جدیدترین روش‌های امنیت سایبری در دنیا همگام شوند. یکی از شاخه‌های موجود برای ایجاد امنیت، "پاسخگویی به حوادث" یا همان Incident Response است. پاسخ به حادثه یک رویکرد سازمان‌یافته برای رسیدگی و مدیریت پیامدهای نقض امنیت یا حمله سایبری است. هدف از به‌کارگیری Incident Response این است که برنامه درستی ایجاد شود تا خسارات وارده از حملات سایبری را کمتر کرده و زمان و هزینه‌ی ریکاوری اطلاعات را کاهش دهد.
تیم پاسخ به حادثه باید از برنامه پاسخ به حوادث سازمان (IRP) پیروی کند که این برنامه، مجموعه‌ای از دستورالعمل‌های کتبی است که پاسخ سازمان را به رویدادهای شبکه، حوادث امنیتی و نقض‌های تاییدشده ترسیم می‌کند. سازمان‌های بسیاری امروزه اطلاعات بسیار مهمی در بستر شبکه خود دارند، که هیچ برنامه‌ریزی درستی برای ایجاد امنیت آن‌ها لحاظ نشده است. یا اگر از روش‌های پاسخگویی به حوادث استفاده می‌کنند، پیاده‌سازی درستی انجام نداده‌اند.

  • فایرای (FireEye) یکی از بزرگترین شرکت‌های امنیت سایبری آمریکا، اخیراً مورد حمله سایبری قرار گرفت و اصطلاحاً "هک شد"!
  • شرکت ابرآروان نیز که یکی از بزرگترین شرکت‌های عرضه‌کننده زیرساخت یکپارچه ابری در ایران است، اخیراً مورد حمله هکرها قرار گرفت و برای مدتی Down شد.

گروه آموزشی لیان با درنظر گرفتن اهمیت این مبحث در دنیای امنیت و همچنین با محوریت بررسی این دو حمله اخیر، وبیناری تحت عنوان "پاسخگویی به حوادث" را برگزار می‌کند که این وبینار توسط مهندس علیرضا وزیری برگزار خواهد شد. در این وبینار تمرکز اصلی بر اهمیت استفاده از Incident Response و همچنین برنامه‌های مختلف موجود در این زمینه خواهد بود. در کنار آن نیز مهندس وزیری به تشریح جزئیات این دو حمله (خصوصاً حمله به زیرساخت‌های ابر آروان) خواهد پرداخت.

content-photos/167/1085/content_photo_JSYUjcRJ1ziEAmfX.png

سازمان‌ها برای امن نگه‌داشتن بسترهای اطلاعاتی خود، همواره باید با جدیدترین روش‌های امنیت سایبری در دنیا همگام شوند. یکی از شاخه‌های موجود برای ایجاد امنیت، "پاسخگویی به حوادث" یا همان Incident Response است. پاسخ به حادثه یک رویکرد سازمان‌یافته برای رسیدگی و مدیریت پیامدهای نقض امنیت یا حمله سایبری است. هدف از به‌کارگیری Incident Response این است که برنامه درستی ایجاد شود تا خسارات وارده از حملات سایبری را کمتر کرده و زمان و هزینه‌ی ریکاوری اطلاعات را کاهش دهد.
تیم پاسخ به حادثه باید از برنامه پاسخ به حوادث سازمان (IRP) پیروی کند که این برنامه، مجموعه‌ای از دستورالعمل‌های کتبی است که پاسخ سازمان را به رویدادهای شبکه، حوادث امنیتی و نقض‌های تاییدشده ترسیم می‌کند. سازمان‌های بسیاری امروزه اطلاعات بسیار مهمی در بستر شبکه خود دارند، که هیچ برنامه‌ریزی درستی برای ایجاد امنیت آن‌ها لحاظ نشده است. یا اگر از روش‌های پاسخگویی به حوادث استفاده می‌کنند، پیاده‌سازی درستی انجام نداده‌اند.

  • فایرای (FireEye) یکی از بزرگترین شرکت‌های امنیت سایبری آمریکا، اخیراً مورد حمله سایبری قرار گرفت و اصطلاحاً "هک شد"!
  • شرکت ابرآروان نیز که یکی از بزرگترین شرکت‌های عرضه‌کننده زیرساخت یکپارچه ابری در ایران است، اخیراً مورد حمله هکرها قرار گرفت و برای مدتی Down شد.

گروه آموزشی لیان با درنظر گرفتن اهمیت این مبحث در دنیای امنیت و همچنین با محوریت بررسی این دو حمله اخیر، وبیناری تحت عنوان "پاسخگویی به حوادث" را برگزار می‌کند که این وبینار توسط مهندس علیرضا وزیری برگزار خواهد شد. در این وبینار تمرکز اصلی بر اهمیت استفاده از Incident Response و همچنین برنامه‌های مختلف موجود در این زمینه خواهد بود. در کنار آن نیز مهندس وزیری به تشریح جزئیات این دو حمله (خصوصاً حمله به زیرساخت‌های ابر آروان) خواهد پرداخت.

content-photos/167/1085/content_photo_JSYUjcRJ1ziEAmfX.png