عید3
عید5

وبینار بررسی ماژول اسنیفینگ در شبکه

اسنیفینگ چیست؟


فرض کنید شبکه‌ای دارید که همواره داده‌های مختلفی درحال عبور از آن شبکه یا ذخیره‌سازی در سرورهای متصل به شبکه هستند. این داده‌ها ممکن است توسط افراد غیرمجاز، شنود شوند؛ یعنی داده‌ها طی فرایند Sniffing توسط افراد خارج از شبکه گوش داده می‌شوند یا از شبکه خارج می‌شوند. این اطلاعات ممکن است شامل بسته‌های حاوی رمزعبور، اطلاعات حساب و به‌طورکلی اطلاعات حساسی باشند که منجر به داون‌شدن (Down) شبکه شود.

چطور با شنود شبکه مقابله کنیم؟


اینجا وظیفه کارشناس امنیت شبکه این است که با نظارت بر کلیه داده‌ها و ورودی/خروجی شبکه، از شنود اطلاعات موجود در آن جلوگیری کند. مهاجم می‌تواند با قراردادن یک Packet Sniffer در شبکه، تمام ترافیک شبکه را ضبط و تحلیل کند که این کار می‌تواند با نظارت مداوم متخصص امنیت شبکه، پیشگیری شود.
اسنیفینگ انواع مختلف و پروتکل‌های مختلفی دارد؛ برای مثال Passive Sniffing و Active Sniffing از مهم‌ترین انواع شنود شبکه هستند که هرکدام روش‌های مختلفی برای اجرا دارند. همچنین برای شنود شبکه یا نظارت‌بر شنود شبکه، ابزارهای مختلفی نظیر Capsa Network Analyzer ، wireshark و... نیز موجود هستند که کار با هرکدام از آن‌ها، نیازمند آموزش و تمرین‌های عملی است.


وبینار رایگان "بررسی ماژول اسنیفینگ در شبکه" که توسط گروه آموزشی لیان برگزار خواهد شد، به بررسی تمامی موارد بالا و سرفصل‌های زیر خواهد پرداخت:

 • معرفی Sniffing و انواع آن
 • معرفی پروتکل های نا امن
 • بررسی تکنیک های Sniffing
 • آشنایی با CAM Table و حمله ی MAC Flooding
 • بررسی Switch Port Stealing
 • نحوه ی کارکرد DHCP و حمله ی DHCP Starvation
 • معرفی پروتکل ARP و حمله ی ARP Poisoning
 • بررسی روش های MAC Spoofing
 • بررسی VLAN Hopping
 • بررسی DNS Poisoning
 • بررسی ابزارهای wireshark , Capsa Network Analyzer
 • روش های دفاعی در مقابل حملات Sniffing

پس از شرکت در این وبینار، ابتدا با مفهوم اسنیف شبکه و سپس با تمامی جنبه‌های مختلف این حوزه آشنا خواهید شد

content-photos/15/91/content_photo_TXWTFBnDyxVMQyXm.png

اسنیفینگ چیست؟


فرض کنید شبکه‌ای دارید که همواره داده‌های مختلفی درحال عبور از آن شبکه یا ذخیره‌سازی در سرورهای متصل به شبکه هستند. این داده‌ها ممکن است توسط افراد غیرمجاز، شنود شوند؛ یعنی داده‌ها طی فرایند Sniffing توسط افراد خارج از شبکه گوش داده می‌شوند یا از شبکه خارج می‌شوند. این اطلاعات ممکن است شامل بسته‌های حاوی رمزعبور، اطلاعات حساب و به‌طورکلی اطلاعات حساسی باشند که منجر به داون‌شدن (Down) شبکه شود.

چطور با شنود شبکه مقابله کنیم؟


اینجا وظیفه کارشناس امنیت شبکه این است که با نظارت بر کلیه داده‌ها و ورودی/خروجی شبکه، از شنود اطلاعات موجود در آن جلوگیری کند. مهاجم می‌تواند با قراردادن یک Packet Sniffer در شبکه، تمام ترافیک شبکه را ضبط و تحلیل کند که این کار می‌تواند با نظارت مداوم متخصص امنیت شبکه، پیشگیری شود.
اسنیفینگ انواع مختلف و پروتکل‌های مختلفی دارد؛ برای مثال Passive Sniffing و Active Sniffing از مهم‌ترین انواع شنود شبکه هستند که هرکدام روش‌های مختلفی برای اجرا دارند. همچنین برای شنود شبکه یا نظارت‌بر شنود شبکه، ابزارهای مختلفی نظیر Capsa Network Analyzer ، wireshark و... نیز موجود هستند که کار با هرکدام از آن‌ها، نیازمند آموزش و تمرین‌های عملی است.


وبینار رایگان "بررسی ماژول اسنیفینگ در شبکه" که توسط گروه آموزشی لیان برگزار خواهد شد، به بررسی تمامی موارد بالا و سرفصل‌های زیر خواهد پرداخت:

 • معرفی Sniffing و انواع آن
 • معرفی پروتکل های نا امن
 • بررسی تکنیک های Sniffing
 • آشنایی با CAM Table و حمله ی MAC Flooding
 • بررسی Switch Port Stealing
 • نحوه ی کارکرد DHCP و حمله ی DHCP Starvation
 • معرفی پروتکل ARP و حمله ی ARP Poisoning
 • بررسی روش های MAC Spoofing
 • بررسی VLAN Hopping
 • بررسی DNS Poisoning
 • بررسی ابزارهای wireshark , Capsa Network Analyzer
 • روش های دفاعی در مقابل حملات Sniffing

پس از شرکت در این وبینار، ابتدا با مفهوم اسنیف شبکه و سپس با تمامی جنبه‌های مختلف این حوزه آشنا خواهید شد

content-photos/15/91/content_photo_TXWTFBnDyxVMQyXm.png