وبینار رایگان ارتقا امنیت سازمان در راستای رسیدن به بلوغ امنیتی

ارتقا امنیت سازمان در راستای رسیدن به بلوغ امنیتی

امروزه در جهانی که همه چیز آن کامپیوتری شده‌است، ریسک‌های نوظهور هر ساعت طول شبانه‌روز در حال ایجاد تهدید هستند. اتصال به شبکه جهانی اینترنت سبب گشوده‌شدن دریچه‎ای برای مورد هدف قرار گرفتن سازمان‌ها توسط هکرها می‌شود. جرائم سایبری تبدیل به کسب‌کار داغی برای تبهکاران سایبری شده‌است، از همین‌رو تمرکز سازمان‌ها و دولت‌ها جهان به سمت تهدیدات سایبری موجود سوق داشته‌است. و این تغییر نگرش از آن‌جا رخ داد که اگر سازمان‌ها راه‌کارها و رویه‌های امنیتی برای خود طرح‌ریزی نکنند، ریسک و خطرپذیری امنیتی آن‌ها بسیار بالا خواهد بود.

امنیتی سایبری چیست؟

امنیت سایبری در حقیقت به معنا حصول اطمینان از امن بودن داده‌ها و اطلاعات سازمان‌ها از خصیصه‌های خطرآفرین درون و برون سازمانی است. امنیت می‌تواند در شمایل تکنولوژی، فرایند، ساختار و آموزش در جهت محافظت از شبکه، رایانه، نرم‌افزار و داده‌ها در برابر خسارت ناشی از دسترستی‌های غیر مجاز مورد استفاده قرارگیرد. هدف از طرح‌ریزی هر استراتژی برای امنیت سایبری، اطمینان از محرمانه‌بودن، یکپارچگی داده‌ها و قابلیت دسترسی آن‌ها است.

یک فرهنگ امنیتی بسازید

در سال‌های اخیر رویه‌های زیادی در جهت قدم برداشتن برای اولویت قرار گرفتن ایجاد یک فرهنگ امنیتی در سازمان‌ها اجرا شده‌است. اما به‌نظر می‌رسد این امر مهم همچنان نیاز به کار و توسعه دارد. شرکت‌های امنیت سایبری هم‌واره تلاش در ایجاد درک و فهم متقابل مخاطبان خورد در تمامی سطوح از اهمیت بالای امنیت و خطرات موجودی بخصوص موارد مرتبط با تکنولوژی که آن‌ها را تهدید می‌کند، داشته‌اند.

وبینار "ارتقا امنیت سازمان در راستای رسیدن به بلوغ امنیتی"

وبینار "ارتقا امنیت سازمان در راستای رسیدن به بلوغ امنیتی" که توسط گروه لیان به صورت رایگان برگزار می‌شود، هدف در تفهیم مخاطبان و بالا بردن درک و دانش آن‌ها از امر امنیت در مسیر ارتقا سطح امنیت و ایجاد فرهنگ درست امنیت سایبری دارد. شما با حضور در این وبینار با مفاهیم و معانی امنیت در سطح پیشرفته آشنا شده و دید کاملا تازه‌ای نسبت به این امر و خطرات ناشی از عدم توجه با آن پیدا خواهید کرد.
در این وبینار مباحث زیر پوشش داده خواهند شد:

  • بررسی استراتژی Defense in Depth
  • بررسی مراکز عملیات امنیت
  • بررسی راه حل‌های مورد استفاده در لایه امنیتی شبکه‌ها
  • استفاده از ابزارهای Open Source به منظور راه اندازی مرکز SOC
content-photos/158/1074/content_photo_5reg6MBjPJuj4G2v.png

ارتقا امنیت سازمان در راستای رسیدن به بلوغ امنیتی

امروزه در جهانی که همه چیز آن کامپیوتری شده‌است، ریسک‌های نوظهور هر ساعت طول شبانه‌روز در حال ایجاد تهدید هستند. اتصال به شبکه جهانی اینترنت سبب گشوده‌شدن دریچه‎ای برای مورد هدف قرار گرفتن سازمان‌ها توسط هکرها می‌شود. جرائم سایبری تبدیل به کسب‌کار داغی برای تبهکاران سایبری شده‌است، از همین‌رو تمرکز سازمان‌ها و دولت‌ها جهان به سمت تهدیدات سایبری موجود سوق داشته‌است. و این تغییر نگرش از آن‌جا رخ داد که اگر سازمان‌ها راه‌کارها و رویه‌های امنیتی برای خود طرح‌ریزی نکنند، ریسک و خطرپذیری امنیتی آن‌ها بسیار بالا خواهد بود.

امنیتی سایبری چیست؟

امنیت سایبری در حقیقت به معنا حصول اطمینان از امن بودن داده‌ها و اطلاعات سازمان‌ها از خصیصه‌های خطرآفرین درون و برون سازمانی است. امنیت می‌تواند در شمایل تکنولوژی، فرایند، ساختار و آموزش در جهت محافظت از شبکه، رایانه، نرم‌افزار و داده‌ها در برابر خسارت ناشی از دسترستی‌های غیر مجاز مورد استفاده قرارگیرد. هدف از طرح‌ریزی هر استراتژی برای امنیت سایبری، اطمینان از محرمانه‌بودن، یکپارچگی داده‌ها و قابلیت دسترسی آن‌ها است.

یک فرهنگ امنیتی بسازید

در سال‌های اخیر رویه‌های زیادی در جهت قدم برداشتن برای اولویت قرار گرفتن ایجاد یک فرهنگ امنیتی در سازمان‌ها اجرا شده‌است. اما به‌نظر می‌رسد این امر مهم همچنان نیاز به کار و توسعه دارد. شرکت‌های امنیت سایبری هم‌واره تلاش در ایجاد درک و فهم متقابل مخاطبان خورد در تمامی سطوح از اهمیت بالای امنیت و خطرات موجودی بخصوص موارد مرتبط با تکنولوژی که آن‌ها را تهدید می‌کند، داشته‌اند.

وبینار "ارتقا امنیت سازمان در راستای رسیدن به بلوغ امنیتی"

وبینار "ارتقا امنیت سازمان در راستای رسیدن به بلوغ امنیتی" که توسط گروه لیان به صورت رایگان برگزار می‌شود، هدف در تفهیم مخاطبان و بالا بردن درک و دانش آن‌ها از امر امنیت در مسیر ارتقا سطح امنیت و ایجاد فرهنگ درست امنیت سایبری دارد. شما با حضور در این وبینار با مفاهیم و معانی امنیت در سطح پیشرفته آشنا شده و دید کاملا تازه‌ای نسبت به این امر و خطرات ناشی از عدم توجه با آن پیدا خواهید کرد.
در این وبینار مباحث زیر پوشش داده خواهند شد:

  • بررسی استراتژی Defense in Depth
  • بررسی مراکز عملیات امنیت
  • بررسی راه حل‌های مورد استفاده در لایه امنیتی شبکه‌ها
  • استفاده از ابزارهای Open Source به منظور راه اندازی مرکز SOC
content-photos/158/1074/content_photo_5reg6MBjPJuj4G2v.png