وبینار رایگان مفاهیم و مدیریت ریسک

مدیریت ریسک مفهومیست که از زمان تصمیم گیری افراد و شرکت‌ها برای محافظت از دارایی‌های ارزشمندشان معنی پیدا کرده است. بعنوان ساده‌ترین مثال می‌توان به بیمه سلامت، عمر و سایر بیمه‌ها که به منظور محافظت از شخص و دارایی‌های ارزشمندش بوجود آمدند، اشاره کرد. مدیریت ریسک همیشه در حال گسترش بوده و بعد از افراد، ابزار فیزیکی مانند در و قفل برای محافظت از دارایی‌های فیزیکی ارزشمند و ... را در بر گرفت.

مدیریت ریسک در امنیت سایبری

جدا از در، قفل و گاوصندوق؛ دپارتمان‌های فناوری اطلاعات برای محافظت از دارایی شرکت‌ها در مقابله با حملات سایبری از ترکیب استراتژی، تکنولوژی و آموزش کاربران بهره می‌برند تا منجر به کاهش تهدیدات، دزدی داده‌ها و دیگراطلاعات ارزشمند وخسارات وارده به اعتبار شرکت‌ها شوند. با افزایش حجم و شدت حملات سایبری ، نیاز به مدیریت ریسک امنیت سایبری نیز افزایش می‌یابد. ایده مدیریت ریسک امنیت سایبری از مدیریت ریسک در دنیای واقعی گرفته شد و در دنیای سایبری هم پیاده‌سازی آن صورت پذیرفت، که شامل شناسایی ریسک‌ها، آسیب‌پذیری‌ها، اجرا فرامین مدیریتی و راهکارهای جامع با هدف اطمینان از امنیت و محافظت یک سازمان می‌باشد. شرکت‌ها و سازمان‌های بسته به نوع فعالیت، ساختار اطلاعات متفاوتی دارند از این رو ریسک‌ها و تهدیدات متفاوتی هم نیز دارند. در نتیجه هر شرکت نیاز به سنجش مجزا ریسک‌های خود و پیاده‌سازی استراتژی مختص به خود برای مدیریت ریسک‌هایش را دارد.

وبینار رایگان تست نفوذ کلاینت‌های شبکه

با توجه به توضیحات ارائه شده، واضح است که مدیریت ریسک امری بسیار حیاتیست که لازم است به همراه دانش و تخصص انجام شود. گروه لیان در واحد آموزش خود اقدام به برگزاری وبیناری با موضوع "مفاهیم و مدیریت ریسک" کرده‌است. شما در این وبینار با مفاهیم پایه ریسک و نحوه مدیریت آن و استراتژی‌های موجود در حوزه مدیریت ریسک برای مقابله با آن، آشنا شده و آموزش‌های لازم را خواهید دید.
در این وبینار مباحث زیر را مرور خواهیم کرد:

  • تعریف مفاهیم پایه ای
  • فرایند مدیریت ریسک
  • آنالیز و ارزیابی ریسک
  • استراتژی‌های مقابله با ریسک
content-photos/161/1077/content_photo_6qwwF1oCynQUCHjA.png

مدیریت ریسک مفهومیست که از زمان تصمیم گیری افراد و شرکت‌ها برای محافظت از دارایی‌های ارزشمندشان معنی پیدا کرده است. بعنوان ساده‌ترین مثال می‌توان به بیمه سلامت، عمر و سایر بیمه‌ها که به منظور محافظت از شخص و دارایی‌های ارزشمندش بوجود آمدند، اشاره کرد. مدیریت ریسک همیشه در حال گسترش بوده و بعد از افراد، ابزار فیزیکی مانند در و قفل برای محافظت از دارایی‌های فیزیکی ارزشمند و ... را در بر گرفت.

مدیریت ریسک در امنیت سایبری

جدا از در، قفل و گاوصندوق؛ دپارتمان‌های فناوری اطلاعات برای محافظت از دارایی شرکت‌ها در مقابله با حملات سایبری از ترکیب استراتژی، تکنولوژی و آموزش کاربران بهره می‌برند تا منجر به کاهش تهدیدات، دزدی داده‌ها و دیگراطلاعات ارزشمند وخسارات وارده به اعتبار شرکت‌ها شوند. با افزایش حجم و شدت حملات سایبری ، نیاز به مدیریت ریسک امنیت سایبری نیز افزایش می‌یابد. ایده مدیریت ریسک امنیت سایبری از مدیریت ریسک در دنیای واقعی گرفته شد و در دنیای سایبری هم پیاده‌سازی آن صورت پذیرفت، که شامل شناسایی ریسک‌ها، آسیب‌پذیری‌ها، اجرا فرامین مدیریتی و راهکارهای جامع با هدف اطمینان از امنیت و محافظت یک سازمان می‌باشد. شرکت‌ها و سازمان‌های بسته به نوع فعالیت، ساختار اطلاعات متفاوتی دارند از این رو ریسک‌ها و تهدیدات متفاوتی هم نیز دارند. در نتیجه هر شرکت نیاز به سنجش مجزا ریسک‌های خود و پیاده‌سازی استراتژی مختص به خود برای مدیریت ریسک‌هایش را دارد.

وبینار رایگان تست نفوذ کلاینت‌های شبکه

با توجه به توضیحات ارائه شده، واضح است که مدیریت ریسک امری بسیار حیاتیست که لازم است به همراه دانش و تخصص انجام شود. گروه لیان در واحد آموزش خود اقدام به برگزاری وبیناری با موضوع "مفاهیم و مدیریت ریسک" کرده‌است. شما در این وبینار با مفاهیم پایه ریسک و نحوه مدیریت آن و استراتژی‌های موجود در حوزه مدیریت ریسک برای مقابله با آن، آشنا شده و آموزش‌های لازم را خواهید دید.
در این وبینار مباحث زیر را مرور خواهیم کرد:

  • تعریف مفاهیم پایه ای
  • فرایند مدیریت ریسک
  • آنالیز و ارزیابی ریسک
  • استراتژی‌های مقابله با ریسک
content-photos/161/1077/content_photo_6qwwF1oCynQUCHjA.png