دوره Scrum Master | متخصص اسکرام مَستر

دوره Scrum Master

بسیاری از سازمان‌های مطرح در جهان، امروزه از متد اسکرام که یک متد چابک و پیشرو برای اجرای پروژه‌های پیچیده است، استفاده می‌کنند. این متد ابتدا در حوزه توسعه نرم‌افزار مورداستفاده قرار گرفت اما پس از چندی متخصصان به این نتیجه رسیدند که هر پروژه پیچیده‌ای می‌تواند با به‌کارگیری این متد، بسیار چابک‌تر و پیشروتر از گذشته جلو رود.
متد اسکرام با رویکرد سنتی پروژه متفاوت است. درحقیقت متخصصان اسکرام تمرکز خود را بر تسهیل نمودن پروژه و رهبری پروژه می‌گذارند. درحالی که در متد سنتی، تمرکز روی برنامه‌ریزی، راهنمایی و هدایت پروژه بود. افرادی که این دوره را پشت سر می‌گذارند، می‌آموزند که چطور یک متخصص در حوزه Scrum باشند و توانایی توسعه یک تیم، پروژه و یا سازمان «به صورت چابک» را خواهند آموخت.
واژه Scrum Master به متخصصی گفته می‌شود که مسئولیت اجرای درست و تاثیرگذار اسکرام در یک سازمان را برعهده دارد و در راستای اهداف موردنظر سازمان، تیم پروژه را رهبری می‌کند.

content-photos/174/1158/content_photo_HIXIAZNdUDfkMSVI.jpg

سرفصل‌های دوره Scrum Master‎‌

در دوره‌ی Scrum Master ، مباحث زیر پوشش داده خواهند شد:

 • What is Agile?
 • Cynefin framework
 • Scrum theory
 • Scrum values
 • Agile development (empirical – iterative - incremental)
 • Agile Planning
 • Scrum roles
 • Product owner
 • Scrum master
 • Developers
 • Scrum artifact
 • Product backlog
 • Sprint backlog
 • Increment
 • Goal and DOD
 • Scrum events
 • The sprint
 • Sprint planning
 • Daily scrum
 • Sprint review
 • Sprint retrospective
 • Characterizing the role of the Scrum Master
 • Characteristics of an effective Scrum Master
 • Responsibilities of the Scrum Master role
 • Build high performance teams
 • Facilitate effective team events
 • Coach the Agile Team using powerful questions
 • Collaborate with other teams
 • Resolve team conflicts
 • Facilitate continues improvement
 • How to effectively coach the team
 • Support DevOps
 • Introducing SCRUMBAN for development
 • Use project management tools for scrum

 

پیشنیاز ورود به دوره Scrum Master

پیشنیازهای این دوره عبارتنداز:

 • دانش طرزفکر agile متدلوژی آن
 • دانش کافی در حوزه Scrum
 • تجربه اجرای تمرین‌های اسکرام به عنوان عضوی از تیم یا به عنوان اسکرام مَستر
content-photos/174/1173/content_photo_BCd3kr8MYz02xJUh.jpg

در دوره Scrum Master چه می‌آموزیم؟

در انتهای این دوره می‌توانید:

 • در محیط agile فعالیت کنید
 • رخدادهای اسکرام را تسهیل کنید
 • تحویل محصول با سیستم agile انجام دهید
 • تیم agile را برای بدست آوردن بیشترین نتیجه درحوزه کسب‌وکار، مدیریت کنید
 • رشد بی‌سابقه‌ای در تولید محصول پدید آورید
 • از پیاده‌سازی DevOps پشتیبانی کنید

 

دوره اسکرام مستر برای چه کسانی مناسب است؟

مخاطبین این دوره تمام کسانی هستند که در حوزه تولید محصول فعالیت می‌کنند و قصد تسهیل کردن اسکرام و گسترده‌تر کردن فعالیت‌های تحت‌نظر خود را دارند. اما به‌طور کلی تمامی افراد زیر مخاطب این دوره هستند:

 • رهبران تیم تولید محصول
 • عوامل تغییر
 • مدیران پروژه
 • اسکرام مَسترها