دوره آموزش MITRE Att&ck

معرفی دوره آموزش MITRE Att&ck

ATT&CK  مخفف Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge است. در این چارچوب رایگان که توسط MITRE Corp  ارائه شده است، مجموعه‌ای تکنیک‌ها و تهدیدات امنیت سایبری متداولی که گروه‌های مهاجم علیه شبکه‌های سازمانی به کار می‌برند، به طور مداوم گردآوری و به‌روزرسانی می‌شود.

دوره آموزش MITRE Att&ck توسط اساتید متخصص آکادمی لیان برای تمامی علاقه‌مندان به حوزه امنیت سایبری تهیه و تدوین شده است. در این دوره به طور کامل با چارچوب MITRE Att&ck و تاکتیک‌های متداول تهدید آشنا می‌شوید و توانایی شبیه‌سازی حملات برای شناسایی نقاط ضعف سیستم‌های امنیتی سازمانتان را به دست می‌آورید.
 

content-photos/355/3223/64U1eqfVKCrP0U54_WHITE.jpg

سرفصل دوره آموزش MITRE Att&ck

 • Introduction
  - Red Team vs. Blue Team
  - Purple Team
  - Cyber Kill Chain
  - MITRE ATT&CK
  - Adversary Emulation
 • Tools & Infrastructure
  - Build a Lab
  - Introduction to Sysinternals
  - Install & Configure Sysmon
  - Introduction to Caldera
  - Deploy and Configure Caldera
 • PowerShell
  - Introduction to PowerShell
  - Basic Commands
  - Classes in PowerShell
  - Bypass Black Listed PowerShell
  - PowerShell Obfuscation
 • Windows Internals
  - Windows API (Win32 API / WinAPI)
  - Windows API (Exercise Lab)
  - Introduction to COM Objects
  - Introduction to WMIC
  - Introduction to AMSI

سرفصل دوره آموزش MITRE Att&ck

 • Introduction
  - Red Team vs. Blue Team
  - Purple Team
  - Cyber Kill Chain
  - MITRE ATT&CK
  - Adversary Emulation
 • Tools & Infrastructure
  - Build a Lab
  - Introduction to Sysinternals
  - Install & Configure Sysmon
  - Introduction to Caldera
  - Deploy and Configure Caldera
 • PowerShell
  - Introduction to PowerShell
  - Basic Commands
  - Classes in PowerShell
  - Bypass Black Listed PowerShell
  - PowerShell Obfuscation
 • Windows Internals
  - Windows API (Win32 API / WinAPI)
  - Windows API (Exercise Lab)
  - Introduction to COM Objects
  - Introduction to WMIC
  - Introduction to AMSI

پیش‌نیاز دوره آموزش MITRE Att&ck

• آشنایی با سیستم ویندوز و لینوکس
• آشنایی با شبکه
• حداقل یک سال سابقه در حوزه تست نفوذ یا امنیت اطلاعات
• آشنایی با حداقل یک زبان برنامه‌نویسی (ترجیحاً پاورشل)
 

پیش‌نیاز دوره آموزش MITRE Att&ck

• آشنایی با سیستم ویندوز و لینوکس
• آشنایی با شبکه
• حداقل یک سال سابقه در حوزه تست نفوذ یا امنیت اطلاعات
• آشنایی با حداقل یک زبان برنامه‌نویسی (ترجیحاً پاورشل)
 

content-photos/355/3220/3AFdXIqZU97hOdX3_WHITE2.jpg

مخاطبین دوره آموزش MITRE Att&ck

• کارشناسان امنیت اطلاعات
• کارشناسان تست نفوذ
• کارشناسان Red Team / Blue Team / Purple Team
• کارشناسان واحد CSIRT/SOC
• علاقه‌مندان به حوزه امنیت سایبری
 

مخاطبین دوره آموزش MITRE Att&ck

• کارشناسان امنیت اطلاعات
• کارشناسان تست نفوذ
• کارشناسان Red Team / Blue Team / Purple Team
• کارشناسان واحد CSIRT/SOC
• علاقه‌مندان به حوزه امنیت سایبری
 

توانایی‌های افراد پس از گذراندن دوره آموزش MITRE Att&ck

• بررسی اثرگذاری تصمیمات و رول‌های Blue Team
• شبیه‌سازی حملات برای کشف نقاط ضعف
 

توانایی‌های افراد پس از گذراندن دوره آموزش MITRE Att&ck

• بررسی اثرگذاری تصمیمات و رول‌های Blue Team
• شبیه‌سازی حملات برای کشف نقاط ضعف