بازار کار آینده حوزه SOC

وقتی نوبت به امنیت سایبری و عملیات امنیتی روزانه شما می‌رسد، یک مرکز عملیات امنیتی (SOC) به عنوان مرکز، مکان مرکزی همه این فعالیت‌ها عمل می‌کند. SOC که مرکز عملیات امنیت اطلاعات (ISOC) نیز نامیده می‌شود، مکانی متمرکز است که در آن متخصصان امنیتی معماری امنیتی را ایجاد و نگهداری می‌کنند که حوادث و تهدیدات امنیت سایبری را نظارت، شناسایی، تجزیه و تحلیل و پاسخ می‌دهد، معمولاً در تمام ساعات شبانه روز.  

در واقع SOC یک عملکرد یا تیم متمرکز است که مسئول بهبود وضعیت امنیت سایبری سازمان و پیشگیری، شناسایی و پاسخ به تهدیدات است. تیم SOC، که ممکن است در محل یا برون سپاری شده باشد، هویت ها، نقاط پایانی، سرورها، پایگاه های داده، برنامه های کاربردی شبکه، وب سایت ها و سایر سیستم ها را برای کشف حملات سایبری احتمالی در زمان واقعی نظارت می کند. با توجه به این موضوع؛ آکادمی لیان اقدام به برگزاری وبیناری رایگان با عنوان "آینده بازار کار حوزه SOC" با تدریس مهندس تیموری کرده است.

مزایای آکادمی لیان