وبینار رایگان بررسی سورس کد

در دنیای پر سرعت امروز، همه چیز از طریق اینترنت انجام می‌شود. اگر بدانید در حال حاضر 3.48 میلیون برنامه در فروشگاه Google Play موجود است و روزانه 3739 برنامه جدید به آن اضافه می‌شود، شگفت زده خواهید شد. توسعه یک اپلیکیشن با برنامه‌نویسی شروع می شود. با این حال، جنبه امنیتی اغلب در طول فرآیند نادیده گرفته می شود یا به خطر می افتد. تصور کنید که اگر این محصولات دارای آسیب‌پذیری‌های جدی باشند، چه هرج و مرجی ایجاد می‌کند. از این رو هر محصول باید قبل از ورود به بازار با هر زاویه امنیتی احتمالی بررسی شود! بررسی کد ایمن یک تجزیه و تحلیل خط به خط از کد منبع یک برنامه است که معمولاً برای یافتن هرگونه خطر امنیتی نادیده گرفته شده در مرحله قبل یا بعد از توسعه انجام می‌شود. 

بررسی کد امن با هدف تجزیه و تحلیل کد منبع برنامه و تعیین اینکه آیا آسیب‌پذیری یا نقص امنیتی دارد یا خیر. بررسی کد امنیت، عملکرد، مسائل مربوط به سطح عملکرد و غیره را در نظر می‌گیرد. امروزه بسیاری از سازمان‌ها این را به عنوان بخشی از فرآیند انطباق یا نظارتی و فرآیند SDLC اجرا می‌کنند. با توجه به این موضوع، آکادمی لیان با تدریس مهندس زنجانی، اقدام به برگزاری یک وبینار رایگان با تکیه بر سرفصل‌های OWASP کرده است. این وبینار رایگان بوده و شرکت در وبینار برای عموم آزاد است.

مزایای آکادمی لیان