دوره روان‌شناسی تاریک (رویکرد شناسایی حملات مهندسی اجتماعی)

تعریف عمومی پذیرفته شده اصطلاح روان‌شناسی تاریک، آن را مطالعه‌ای در مورد استفاده افراد از دستکاری و متقاعدسازی برای دستیابی به اهدفشان می‌داند. روان‌شناسی تاریک یه زمینه بحث برانگیز است زیرا می‌توان از آن برای اهداف خیر و سر استفاده کرد. با این حال نمی‌توان انکار کرد که روان‌شناسی تاریک می‌تواند ابزار قدرتمندی برای کسانی باشد که می‌دانند که چگونه از آن استفاده کنند. همچنین باید اضافه کرد که روان‌شناسی تاریک در مورد درک و بهره‌برداری از نقاط ضعف و روان‌شناسی انسان است. با درک اینکه مردم چگونه فکر می‌کنند و چه احساسی دارند، متخصصین روان‌شناسی تاریک می‌توانند به راحتی دیگران را برای انجام آنچه می‌خواهند دستکاری کنند. این موضوع می‌تواند برای هر هدفی مورد استفاده قرار گیرد، از واداشتن شخصی به خرید محصولی که نیازی ندارد تا متقاعد کردن اول برای ارتکاب جرم.
درحالی که روان‌شناسی تاریک می‌تواند برای اهداف پلید استفاده شود، برخی از آن برای اهداف مثبت‌تر استفاده می‌کنند. برای مثال، درمان‌گران ممکن است از تکنیک‌های روان‌شناسی تاریک برای کمک به بیماران برای غلبه بر ترس‌ها و فوبی‌های خود استفاده کنند. در موارد دیگر، افسران پلیس می‌توانند از ترفندهای تاریک روان‌شناسی برای گرفتن اعتراف از مجرمان استفاده کنند. حال با توجه به این موضوع که از روان‌شناسی تاریک می‌توان در جهت انجام حملات مهندسی اجتماعی استفاده کرد، آکادمی لیان اقدام به برگزاری دوره‌ای نموده تا متخصصین امنیت سایبری را نسبت به پیامدهای این حملات و همچنین جلوگیری از آن آشنا و آگاه کند.

مزایای آکادمی لیان

سرفصل‌های دوره روان‌شناسی تاریک (رویکرد شناسایی حملات مهندسی اجتماعی)

سرفصل دوره روان‌شناسی تاریک با رویکرد شناسایی حملات مهندسی اجتماعی و نحوه جلوگیری از آن طراحی و ارائه شده است. لازم به ذکر است که در صورت صلاح‌دید استاد و همچنین به دلیل اینکه دوره با هدف کارایی در بازار کار ارائه شده است، سرفصل‌ها ممکن است دستخوش تغییراتی شوند.

content-photos/386/3912/Vu7mOZvPkMSKLJcE_6.webp

سرفصل‌های دوره روان‌شناسی تاریک (رویکرد شناسایی حملات مهندسی اجتماعی)

سرفصل دوره روان‌شناسی تاریک با رویکرد شناسایی حملات مهندسی اجتماعی و نحوه جلوگیری از آن طراحی و ارائه شده است. لازم به ذکر است که در صورت صلاح‌دید استاد و همچنین به دلیل اینکه دوره با هدف کارایی در بازار کار ارائه شده است، سرفصل‌ها ممکن است دستخوش تغییراتی شوند.

content-photos/386/3912/Vu7mOZvPkMSKLJcE_6.webp

۱. تاریخچه متقاعدسازی 
۲. روان‌شناسی تلقین
۳. تکتیک‌های روان‌شناسی تاریک

۱. راهکارهای دفاع در برابر تلقین
۲. چگونه ذهن آدم‌هارو بخونیم
۳. ابزارها و توانایی‌ها

این دوره پیشنیاز خاصی ندارد و شرکت در آن برای عموم افراد و علاقمندان به حوزه حملات مهندسی اجتماعی می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

همان‌طور که بالاتر اشاره شده، این دوره با رویکرد شناسایی حملات پیچیده‌تر مهندسی اجتماعی ارائه و طراحی شده است. شما بعد از این دوره می‌توانید با شناسایی این حملات در محیط سازمانی خود، از دسترسی‌های بعدی، جلوگیری کنید.

  • متخصصین امنیت سایبری
  • علاقمندان به حوزه مهندسی اجتماعی
  • و عموم افراد