دوره شکار تهدید

دوره مقدماتی شکار تهدید

آنلاین
برای مشاهده ی کامل ستون های جدول، می توانید آنرا به طرفین حرکت دهید.

اساتید مدت زمان(ساعت) برنامه تاریخ شروع
مهندس کمالی
21 شنبه، دوشنبه، چهارشنبه 17 الی 20 چهارشنبه، 15 تیر 1401
قیمت 1,200,000 تومان

معرفی دوره شکار تهدید

با توجه به پیچیده و پیشرفته‌تر شدن حملات سایبری، شناسایی و شکار تهدیدات سایبری به راهکار دفاعی مهمی در زیرساخت‌های سازمان‌ها تبدیل شده است. شکار تهدید یکی از مهم‌ترین مباحث در زمینه امنیت سازمانی است و شما را برای پیشگیری از حملات سایبری آماده می‌کند. با تسلط بر این مبحث، می‌توانید از طریق به‌کارگیری شیوه‌های هوش تهدید، فعالیت‌های ناشناخته‌ و شناخته‌شده‌ی مهاجمان و تهدیداتی که راهکارهای امنیتی موجود را دور می‌زنند، شناسایی، محدود و ایزوله کنید. 
در دوره شکار تهدید که با تکیه بر دانش و تجربه‌ی اساتید متخصص اکادمی لیان تهیه و تدوین شده است، به مفاهیم، اصطلاحات تخصصی و فرضیه‌های مطرح در زمینه‌ی شکار تهدید و هوشیاری در برابر تهدیدات می‌پردازیم و روش‌های پاسخ به حوادث امنیتی را بررسی می‌کنیم.

content-photos/353/3211/TDbSVlMv6aoEMlCp_WHITE.jpg

سرفصل دوره آموزشی شکار تهدید

 • مروری بر تاکتیک‌های پاسخ به حوادث سایبری (Cyber Incident Response Tactics)
 • معرفی شکار تهدید  ( Introduction to Threat Hunting)
 • ترمینولوژی‌های شکار تهدید (Threat Hunting Terminology)
 • هوش تهدید(Threat Intelligence)
 • فرضیه‌ها در شکار تهدید(Threat Hunting Hypothesis) 

سرفصل دوره آموزشی شکار تهدید

 • مروری بر تاکتیک‌های پاسخ به حوادث سایبری (Cyber Incident Response Tactics)
 • معرفی شکار تهدید  ( Introduction to Threat Hunting)
 • ترمینولوژی‌های شکار تهدید (Threat Hunting Terminology)
 • هوش تهدید(Threat Intelligence)
 • فرضیه‌ها در شکار تهدید(Threat Hunting Hypothesis) 

پیش‌نیاز دوره شکار تهدید

 • دانش کافی در حوزه امنیت شبکه
 • شناخت حملات رایج در بستر شبکه

پیش‌نیاز دوره شکار تهدید

 • دانش کافی در حوزه امنیت شبکه
 • شناخت حملات رایج در بستر شبکه
content-photos/353/3209/I87jMIyzEiO5Oqsi_WHITE2.jpg

توانایی‌های افراد پس از گذراندن دوره شکار تهدید

با گذراندن این دوره بر مفاهیم، اصطلاحات و فرضیه‌های شکار تهدید تسلط می‌یابید و تاکتیک‌های پاسخ‌دهی فعال به حوادث امنیت سایبری را می‌آموزید.
 

توانایی‌های افراد پس از گذراندن دوره شکار تهدید

با گذراندن این دوره بر مفاهیم، اصطلاحات و فرضیه‌های شکار تهدید تسلط می‌یابید و تاکتیک‌های پاسخ‌دهی فعال به حوادث امنیت سایبری را می‌آموزید.
 

مخاطبین دوره آموزشی شکار تهدید 

 • مهندسین امنیت شبکه
 • افراد شاغل در مرکز SOC
 • افراد شاغل در مرکز CERT
 • مدیران امنیت اطلاعات
   

مخاطبین دوره آموزشی شکار تهدید 

 • مهندسین امنیت شبکه
 • افراد شاغل در مرکز SOC
 • افراد شاغل در مرکز CERT
 • مدیران امنیت اطلاعات