دوره شکار تهدید

معرفی دوره شکار تهدید

با توجه به پیچیده و پیشرفته‌تر شدن حملات سایبری، شناسایی و شکار تهدیدات سایبری به راهکار دفاعی مهمی در زیرساخت‌های سازمان‌ها تبدیل شده است. شکار تهدید یکی از مهم‌ترین مباحث در زمینه امنیت سازمانی است و شما را برای پیشگیری از حملات سایبری آماده می‌کند. با تسلط بر این مبحث، می‌توانید از طریق به‌کارگیری شیوه‌های هوش تهدید، فعالیت‌های ناشناخته‌ و شناخته‌شده‌ی مهاجمان و تهدیداتی که راهکارهای امنیتی موجود را دور می‌زنند، شناسایی، محدود و ایزوله کنید. 
در دوره شکار تهدید که با تکیه بر دانش و تجربه‌ی اساتید متخصص اکادمی لیان تهیه و تدوین شده است، به مفاهیم، اصطلاحات تخصصی و فرضیه‌های مطرح در زمینه‌ی شکار تهدید و هوشیاری در برابر تهدیدات می‌پردازیم و روش‌های پاسخ به حوادث امنیتی را بررسی می‌کنیم.

content-photos/353/3211/TDbSVlMv6aoEMlCp_WHITE.jpg

سرفصل دوره آموزشی شکار تهدید

 • مروری بر تاکتیک‌های پاسخ به حوادث سایبری (Cyber Incident Response Tactics)
 • معرفی شکار تهدید  ( Introduction to Threat Hunting)
 • ترمینولوژی‌های شکار تهدید (Threat Hunting Terminology)
 • هوش تهدید(Threat Intelligence)
 • فرضیه‌ها در شکار تهدید(Threat Hunting Hypothesis) 

سرفصل دوره آموزشی شکار تهدید

 • مروری بر تاکتیک‌های پاسخ به حوادث سایبری (Cyber Incident Response Tactics)
 • معرفی شکار تهدید  ( Introduction to Threat Hunting)
 • ترمینولوژی‌های شکار تهدید (Threat Hunting Terminology)
 • هوش تهدید(Threat Intelligence)
 • فرضیه‌ها در شکار تهدید(Threat Hunting Hypothesis) 

پیش‌نیاز دوره شکار تهدید

 • دانش کافی در حوزه امنیت شبکه
 • شناخت حملات رایج در بستر شبکه

پیش‌نیاز دوره شکار تهدید

 • دانش کافی در حوزه امنیت شبکه
 • شناخت حملات رایج در بستر شبکه
content-photos/353/3209/I87jMIyzEiO5Oqsi_WHITE2.jpg

توانایی‌های افراد پس از گذراندن دوره شکار تهدید

با گذراندن این دوره بر مفاهیم، اصطلاحات و فرضیه‌های شکار تهدید تسلط می‌یابید و تاکتیک‌های پاسخ‌دهی فعال به حوادث امنیت سایبری را می‌آموزید.
 

توانایی‌های افراد پس از گذراندن دوره شکار تهدید

با گذراندن این دوره بر مفاهیم، اصطلاحات و فرضیه‌های شکار تهدید تسلط می‌یابید و تاکتیک‌های پاسخ‌دهی فعال به حوادث امنیت سایبری را می‌آموزید.
 

مخاطبین دوره آموزشی شکار تهدید 

 • مهندسین امنیت شبکه
 • افراد شاغل در مرکز SOC
 • افراد شاغل در مرکز CERT
 • مدیران امنیت اطلاعات
   

مخاطبین دوره آموزشی شکار تهدید 

 • مهندسین امنیت شبکه
 • افراد شاغل در مرکز SOC
 • افراد شاغل در مرکز CERT
 • مدیران امنیت اطلاعات