دانلود دوره Linux Forensics

دانلود دوره Linux Forensics

در دوره Linux Forensics دانشجویان با تمام جوانب کشف جرایم رایانه ای سیستم عامل لینوکس آشنا می شوند.

با پایان این دوره دانشجویان قادر خواهند بود تا تجزیه و تحلیل را بصورت لایو انجام دهند، داده هایی که پاک شده است را بازیابی و ضبط کنند، تصاویر از رسانه ها تهیه کنند، سیستم های فایل را تجزیه و تحلیل کنند، ترافیک شبکه را تجزیه و تحلیل کنند، فایل ها را تجزیه و تحلیل کنند، تجزیه و تحلیل حافظه را انجام دهند و همه بدافزارها را در یک سیستم لینوکس انجام دهند.

مباحث مطرح شده در این دوره عبارتند از :

• Network forensics
o Using snort on packet captures
o Using tcpstat
o Seperating conversations with tcpflow
o Tracing backdoors with tcpflow
• File forensics
o Using file signatures
o Searching through swap space
o Web browsing reconstruction
o Unknown files
• Memory Forensics
o Volatility Profiles
o Retrieving process information
o Recovering command line arguments
o Rebuilding environment variables
o Listing open files
o Retrieving bash information
o Reconstructing network artifacts
o Kernel information
o Volatile file system information
o Detecting user mode rootkits
o Detecting kernel rootkits
• Reversing Linux Malware
o Digging deeper into ELF
o Command line analysis tools
o Running malware (carefully)
• Writing the reports
o Autopsy
o Dradis
o OpenOffice


• Live response
o First talk to the humans
o Mount response kit with known good tools
o Using netcat to minimize contamination
o Collecting volatile data
o Collecting data to determine if dead analysis is justified
o Dumping RAM
• Acquiring filesystem images
o Using dd
o Using dcfldd
o Write blocking options
• Analyzing filesystem images
o Mounting images
o Leveraging The Sleuth Kit (TSK) and Autopsy
• Timeline Analysis
o When was system installed, upgraded, booted, etc.
o Newly created files (malware)
o Changed files (trojans)
o Files in the wrong place (exfiltration)
• Digging deeper into Linux filesystems
o Disk editors
o ExtX

پسورد فایل فشرده : liangroup.net

 

علاقمند به حوزه امنیت اطلاعات و آشنا به حوزه تست نفوذ
  • facebook
  • twitter
  • googleplus
  • linkedIn
  • flickr

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.