دوره مقدماتی دیجیتال فارنزیک

معرفی دوره مقدماتی دیجیتال فارنزیک

با گسترش روزافزون جرایم سایبری، مبحث دیجیتال فارنزیک یا جرم‌شناسی رایانه‌ای یکی از داغ‌ترین مباحث دنیای امنیت شده است و پیش‌بینی می‌شود که در دهه‌‌ی آینده با سرعت بیشتری رشد کند. این مبحث یکی از مهم‌ترین جنبه‌های امنیتی سازمان را در برمی‌گیرد و می‌تواند مسیر شغلی پرکاربرد و خوبی در بازار کار امنیت باشد.
دوره مقدماتی دیجیتال فارنزیک اولین دوره از دوره جامع شکار تهدید مقدماتی است. در این دوره با مباحث دیجیتال فارنزیک در حوزه لینوکس و ویندوز آشنا شده، تریاژ پیشرفته‌ی دیتا و آنالیز تایم‌لاین ویندوز و لینوکس را می‌آموزید و برای ادامه‌ی راه شکارچی تهدید شدن آماده می‌شوید.

content-photos/352/3206/jpq0rGPfG69jWhfd_WHITE.jpg

سرفصل دوره مقدماتی دیجیتال فارنزیک

 • معرفی دیجیتال فارنزیک و تریاژ کردن پیشرفته دیتا(Digital Forensics and Advance Data Triage)
 • آنالیز رجیستری، ایمیل، تایم‌لاین ویندوز و لینوکس (Registry and Email and Windows and Linux TimeLine Analysis)
 • کاوش در فایل سیستم لینوکس  (Deep on Linux File System)
 • مقدمه‌ای بر فارنزیک مرورگرها در ویندوز  (Basic of Windows Browsers Forensic)
 • مقدمه‌ای بر فارنزیک در شبکه (Basics of Network Forensics)
   

سرفصل دوره مقدماتی دیجیتال فارنزیک

 • معرفی دیجیتال فارنزیک و تریاژ کردن پیشرفته دیتا(Digital Forensics and Advance Data Triage)
 • آنالیز رجیستری، ایمیل، تایم‌لاین ویندوز و لینوکس (Registry and Email and Windows and Linux TimeLine Analysis)
 • کاوش در فایل سیستم لینوکس  (Deep on Linux File System)
 • مقدمه‌ای بر فارنزیک مرورگرها در ویندوز  (Basic of Windows Browsers Forensic)
 • مقدمه‌ای بر فارنزیک در شبکه (Basics of Network Forensics)
   

پیش‌نیاز دوره مقدماتی دیجیتال فارنزیک

 • آشنایی با حملات رایج شبکه در حد دوره CEH
 • آشنایی با سیستم عامل های ویندوز و لینوکس

پیش‌نیاز دوره مقدماتی دیجیتال فارنزیک

 • آشنایی با حملات رایج شبکه در حد دوره CEH
 • آشنایی با سیستم عامل های ویندوز و لینوکس
content-photos/352/3204/KlbvMXZs1c4LYfdz_WHITE2.jpg

توانایی‌های افراد پس از گذراندن دوره مقدماتی  دیجیتال فارنزیک

 • تریاژ مقدماتی حوادث امنیتی
 • اِشتغال در Tier1 مرکز SOC
 • آنالیز رجیستری، ایمیل، تایم‌لاین ویندوز و لینوکس
 • انجام فارنزیک مقدماتی در بستر شبکه
   

توانایی‌های افراد پس از گذراندن دوره مقدماتی  دیجیتال فارنزیک

 • تریاژ مقدماتی حوادث امنیتی
 • اِشتغال در Tier1 مرکز SOC
 • آنالیز رجیستری، ایمیل، تایم‌لاین ویندوز و لینوکس
 • انجام فارنزیک مقدماتی در بستر شبکه
   

مخاطبین دوره مقدماتی دیجیتال فارنزیک

 • افراد شاغل در مرکز SOC
 • متخصصان امنیت سایبری
 • علاقمندان و شاغلین در حوزه پاسخ به حوادث

مخاطبین دوره مقدماتی دیجیتال فارنزیک

 • افراد شاغل در مرکز SOC
 • متخصصان امنیت سایبری
 • علاقمندان و شاغلین در حوزه پاسخ به حوادث